Polityka prywatności trivago

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do aplikacji trivago, newslettera trivago oraz wszystkich witryn hostowanych przez spółkę trivago N.V. i jej spółki zależne (w tym m.in. witryn umożliwiających wyszukiwanie hoteli, witryny magazynu trivago, witryn firmy trivago, a także witryn Business Studio i Hotel Manager) (razem „Usługi”).

W tej polityce prywatności wyjaśniono kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych podczas korzystania z Usług. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji Użytkownika. trivago dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Ewentualne pytania na temat prywatności w trivago należy kierować na adres info@trivago.pl, podając w tytule wiadomości „Privacy Query”.

Ciągły postęp technologiczny, doskonalenie usług świadczonych przez trivago oraz zmiany przepisów mogą się wiązać z koniecznością zmiany przyjętej przez trivago polityki prywatności. trivago będzie regularnie wprowadzać zmiany w tej polityce prywatności oraz zachęcać Użytkownika do regularnego sprawdzania jej aktualnej treści.

1. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administratorem przetwarzanych przez trivago danych osobowych jest trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Niemcy, telefon: + 49-211-3876840000, e-mail: info@trivago.pl.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych w trivago można skontaktować się pod adresem info@trivago.pl, podając w tytule wiadomości „Privacy Query”.

3. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują opisane poniżej prawa w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika:

3.1 Prawa ogólne

Użytkownikowi przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych oraz do informacji o fakcie zbierania i używania tych danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać taką zgodę.

3.2 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionych interesach

Zgodnie z art. 21 ust. 1 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją — wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeśli Użytkownik wniesie taki sprzeciw, trivago nie będzie już przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że trivago wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub przetwarzanie służy ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń prawnych lub obronie przed takim roszczeniami.

3.3 Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

Jeśli trivago przetwarza na potrzeby marketingu bezpośredniego dane osobowe Użytkownika, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, trivago nie będzie już przetwarzać do takich celów danych osobowych Użytkownika.

3.4 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo wnieść do odpowiedniego organu nadzorczego skargę na przetwarzanie przez trivago danych osobowych Użytkownika.

4. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z Usług

Z wyjątkiem określonych przypadków, w których Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w których przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest konieczne w związku z umową zawartą przez niego z trivago lub w których Użytkownik zwrócił się do trivago z prośbą o podjęcie określonych działań przed zawarciem umowy, trivago przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów trivago. trivago stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić prywatność Użytkownika, i przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 • pomaganie Użytkownikowi w znajdowaniu idealnych hoteli,
 • zapewnienie Użytkownikowi dostosowanych do jego potrzeb i trafniejszych wyników wyszukiwania hoteli,
 • udostępnianie, zabezpieczanie, utrzymywanie i ulepszanie Usług trivago świadczonych na rzecz użytkowników,
 • opracowywanie nowych produktów i funkcji związanych z wyszukiwaniem hoteli i podróżami,
 • ustalanie sposobu korzystania przez użytkowników z Usług trivago i wykorzystywanie tej wiedzy do poprawy wydajności i jakości Usług świadczonych przez trivago na rzecz użytkowników,
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego skierowanego do użytkowników korzystających z usług trivago w przedmiocie Usług trivago lub usług powiązanych.
 • prowadzenie przez trivago i podmioty zewnętrzne działań reklamowych w ramach Usług trivago oraz witryn podmiotów trzecich,
 • prowadzenie wśród użytkowników badań mających na celu ułatwienie użytkownikom korzystania z Usług trivago i poprawę jakości tych Usług,
 • pomaganie Użytkownikowi w rezerwowaniu hotelu,
 • przestrzeganie zobowiązań prawnych, zapobieganie oszustwom i rozwiązywanie sporów,
 • pomaganie organom ochrony porządku publicznego w dochodzeniach i śledztwach.

Gdy Użytkownik korzysta z Usług trivago, trivago przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • dane osobowe umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adresy, numery telefonów lub adresy e-mail Użytkownika,
 • dane osobowe, takie jak wiek, płeć lub data urodzenia,
 • dane związane z identyfikacją elektroniczną, takie jak adresy IP, pliki cookie, momenty połączenia, identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklam mobilnych, daty i godziny zapytań, godzina, treści zapytań, (konkretna strona), status dostępu / kod stanu HTTP, ilość przesyłanych danych, strona internetowa otrzymująca zapytanie, oprogramowanie i wersja przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs oraz język,
 • dane udostępniane przez przeglądarkę lub urządzenie Użytkownika,
 • elektroniczne dane lokalizacyjne, takie jak dane GPS i dane lokalizacji,
 • finansowe dane identyfikacyjne, takie jak numery kart kredytowych lub debetowych,
 • dane dotyczące interakcji Użytkownika z usługami trivago, w tym szczegółowe informacje podane przez Użytkownika podczas korzystania przez niego z funkcji wyszukiwania w ramach Usług trivago,
 • dane dotyczące dokonanych rezerwacji, w tym dane dotyczące hotelu, daty pobytu i ceny,
 • szczegóły dotyczące zabezpieczeń, takie jak hasła związane z Usługami trivago.
 • Gdy Użytkownik korzysta z Usług trivago i klika łącze do oferty zakwaterowania wymienionej w Usługach, ze strony służącej do rezerwacji online mogą zostać przesłane do trivago dane osobowe dotyczące każdej kolejnej rezerwacji lub rezerwacji dokonanej przez Użytkownika na stronie internetowej.

Gdy Użytkownik korzysta z Usług trivago, możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

 • Spółki zależne trivago będące w całości własnością trivago.
 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy świadczą dla nas usługi przetwarzania danych, tacy jak: dostawcy hostingu i pamięci masowej, usług dla klientów, usług komunikacyjnych, usług związanych z bezpieczeństwem i zapobieganiem oszustwom, kart kredytowych i płatności, usług analitycznych, reklamowych i marketingowych. Dostawcy ci są zobowiązani umownie do nieudostępniania nikomu danych osobowych Użytkownika i niewykorzystywania danych Użytkownika w żadnym innym celu.
 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy są niezależnymi administratorami danych, tacy jak dostawcy usług w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz dostawcy reklam i marketingu.
 • Partnerzy biznesowi lub podmioty stowarzyszone, z którymi trivago może wspólnie oferować produkty lub usługi. Będą to usługi oferowane za pośrednictwem Usług trivago razem z partnerami zewnętrznymi.
 • Zewnętrzni dostawcy usług turystycznych, tacy jak hotele, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, firmy ubezpieczeniowe, właściciele obiektów, dostawcy przewodników turystycznych lub organizatorzy aktywności.
 • Organy ścigania. Zapobieganie, wykrywanie i ściganie nielegalnych działań, zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego oraz zapobieganie zagrożeniom dla życia ludzi.
 • W ramach transakcji korporacyjnej, takiej jak fuzja, zbycie, konsolidacja lub sprzedaż aktywów.

5. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

Jeśli Użytkownik skontaktuje się z trivago za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, trivago zapisze przekazane przez Użytkownika dane (adres e-mail i prawdopodobnie imię i nazwisko oraz numer telefonu), aby móc udzielić Użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez niego pytania. Dane, które nie są niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem, zawsze są oznaczane w formularzu kontaktowym jako opcjonalne. Dane te służą jako uzasadnienie zapytania Użytkownika i usprawniają obsługę jego żądania. Wiadomość Użytkownika może być powiązana z różnymi działaniami podjętymi przez Użytkownika na stronie internetowej trivago. Zebrane informacje posłużą wyłącznie do zapewnienia Użytkownikowi pomocy związanej z rezerwacją i lepszego zrozumienia opinii Użytkownika. Dane te są wyraźnie udzielane w sposób dobrowolny i za zgodą Użytkownika, jak przewiduje art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W zakresie, w jakim dotyczy to danych o kanałach komunikacji (np. adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika), Użytkownik wyraża również zgodę na ewentualny kontakt z nim ze strony trivago za pośrednictwem tego kanału w celu obsługi zapytania Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę.

trivago usuwa powstające w tym kontekście dane, gdy ich przechowywanie nie jest już dłużej wymagane, albo ogranicza ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi w zakresie zatrzymywania takich danych.

6. Newsletter

6.1 Informacje ogólne

Na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrybowanie newslettera trivago, w którym zamieszczane są informacje na temat ofert dostępnych w ramach Usług trivago oraz ofert podmiotów zewnętrznych. Proces rejestracji w celu otrzymywania newslettera trivago jest dwustopniowy. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość, w której zostanie poproszony o potwierdzenie, że chce otrzymywać newsletter trivago. Jeśli Użytkownik nie potwierdzi swojej rejestracji w ciągu 24 godzin, jego dane zostaną zablokowane i po upływie jednego miesiąca automatycznie usunięte.

Ponadto trivago zapisze adresy IP, z których korzystał Użytkownik, oraz godziny rejestracji i potwierdzenia rejestracji. Celem tej procedury jest zweryfikowanie rejestracji i ewentualne poinformowanie Użytkownika o możliwym niewłaściwym użyciu jego danych osobowych.

Aby otrzymywać newsletter trivago, Użytkownik musi podać jedynie swój adres e-mail. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Dane te umożliwią trivago spersonalizowanie wiadomości kierowanych do Użytkownika. Po uzyskaniu od Użytkownika stosownego potwierdzenia trivago zapisze adres e-mail Użytkownika, aby wysyłać mu newslettery. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu powinien kliknąć odpowiednie łącze w wiadomości e-mail zawierającej newsletter lub skontaktować się w tej sprawie z inspektorem ochrony danych w trivago.

6.2 Śledzenie zachowań Użytkownika otrzymującego newsletter

trivago korzysta z sygnalizatorów internetowych, pikseli monitorujących i innych technologii na potrzeby analizowania interakcji Użytkownika z newsletterem. Dane te są przypisywane do adresu e-mail Użytkownika oraz spseudonimizowanego identyfikatora. Na podstawie tych danych trivago generuje profil Użytkownika, aby odpowiednio dostosować newsletter do zainteresowań Użytkownika. Profil Użytkownika zostanie utworzony na podstawie interakcji Użytkownika z newsletterem, Usługami trivago oraz stronami internetowymi i aplikacjami podmiotów zewnętrznych.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na takie działania, klikając zamieszczane w każdej wiadomości e-mail łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji lub kontaktując się w tej sprawie z inspektorem ochrony danych w trivago.

Śledzenie zachowań Użytkownika otrzymującego newsletter nie jest jednak możliwe, jeśli w aplikacji pocztowej Użytkownika przeglądanie obrazów jest domyślnie zdezaktywowane. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlać się w całości, a Użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcji newslettera. Wspomniane śledzenie będzie jednak mieć miejsce, jeśli Użytkownik wyświetli obrazy ręcznie.

7. Konkretne funkcje Usług

7.1 Konto użytkownika trivago

Użytkownik może utworzyć konto użytkownika trivago. Jeśli Użytkownik utworzy konto użytkownika trivago, otrzyma osobisty, chroniony hasłem dostęp oraz zyska możliwość przeglądania danych zapisanych na swoim koncie i zarządzania nimi. Utworzenie konta użytkownika trivago jest dobrowolne, ale może być wymagane, aby korzystać z pełnej funkcjonalności niektórych Usług.

Jeśli Użytkownik założy konto użytkownika trivago, trivago będzie mu wysyłać swój newsletter i inne wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrybowania newslettera trivago lub usunąć konto użytkownika trivago.

Na swoim koncie użytkownika trivago Użytkownik może zarządzać wszystkimi swoimi danymi, a także je modyfikować i usuwać. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

7.2 Business Studio i Hotel Manager

Jeśli Użytkownik korzysta z usług Business Studio lub Hotel Manager, otrzyma osobiste, chronione hasłem konto oraz zyska możliwość wyświetlania zapisanych na nim danych i zarządzania nimi. Z hotelarzami posiadającymi konto trivago Business Studio/Hotel Manager trivago może kontaktować się telefonicznie, aby informować ich o nowych lub dodatkowych funkcjach narzędzia. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

7.3. trivago Express Booking lub One Click Booking

Jeśli Użytkownik korzysta z funkcji trivago Express Booking lub funkcji rezerwacji za pomocą jednego kliknięcia (One Click Booking), może utworzyć na trivago konto użytkownika i zapisać na nim swoje dane osobowe, które udostępnia trivago. Umożliwi to Użytkownikowi korzystanie z tych danych osobowych na późniejszym etapie, m.in. podczas dokonywania rezerwacji w innych hotelach, i uprości proces rezerwacji. Kiedy postanowisz dokonać rezerwacji w hotelu, prześlemy Twoje dane osobowe wymagane do dokonania rezerwacji do hotelu, aby mógł on przetworzyć Twoją rezerwację. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawa prawna przekazywania danych Użytkownika poza UE: art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

7.4 Linki zewnętrzne

Jeśli nasze Usługi przekierowują do innych witryn internetowych lub aplikacji, te nowo otwarte linki nie działają zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Należy zapoznać się z polityką prywatności opublikowaną w tych innych witrynach internetowych lub aplikacjach, aby poznać obowiązujące w nich procedury gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

8. Korzystanie z wtyczek portali społecznościowych

Na tej stronie internetowej stosuje się wtyczki społecznościowe różnych dostawców.

Wtyczki te zbierają dane od Użytkownika i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy. W trivago podjęto odpowiednie środki techniczne w celu ochrony prywatności Użytkownika, dzięki którym dostawcy poszczególnych wtyczek nie mogą zbierać danych Użytkownika bez uzyskania od niego stosownej zgody. Gdy Użytkownik odwiedzi stronę internetową powiązaną z daną wtyczką, wtyczka ta będzie początkowo wyłączona. O ile Użytkownik nie kliknie odpowiedniego symbolu, wtyczka taka pozostanie wyłączona. Kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je do odpowiedniej sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową. Gdy Użytkownik odwiedza stosowną stronę internetową, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to sieci udostępniającej wtyczkę społecznościową wygenerować profile zachowań Użytkownika. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy Użytkownik nie jest użytkownikiem sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową. Jeśli Użytkownik należy do sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową i w trakcie odwiedzin na stronie internetowej zaloguje się na niej, jego dane oraz informacje na temat jego odwiedzin na tej stronie mogą zostać powiązane z jego profilem w sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową. trivago nie ma wpływu na zakres, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w ramach sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych, jak również praw i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności można znaleźć w publikowanych przez odpowiednich dostawców sieci społecznościowych informacjach o ochronie danych. Informacje te są dostępne na wskazanych poniżej stronach:

 • - Facebook Inc., 1601 S California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
 • - Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
 • - Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, USA.
 • - Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.
 • - XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.
 • - YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.
 • - LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

9. Facebook Connect

trivago zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania i logowania się za pośrednictwem konta na Facebooku. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie trivago określonych danych z konta Użytkownika na Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu umożliwienia trivago weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika.

Dane te będą zbierane przez Facebooka i przesyłane trivago. Za pomocą ustawień Facebooka dotyczących prywatności Użytkownik może kontrolować dane, które trivago otrzymuje z Facebooka.

Dane te zostaną użyte w celu utworzenia, udostępnienia i spersonalizowania konta Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

Jeśli Użytkownik zarejestruje się w trivago przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane z jego kontem na Facebooku, a informacje na temat ewentualnych działań Użytkownika w witrynie trivago zostaną udostępnione na Facebooku oraz opublikowane na osi czasu Użytkownika i w jego kanale wiadomości.

10. Pliki cookie

Gdy Użytkownik korzysta ze strony internetowej trivago, na urządzeniu Użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym urządzenia Użytkownika przypisane do używanej przez Użytkownika przeglądarki. Za ich pośrednictwem w lokalizacji, w której taki plik jest konfigurowany, zbierane są określone informacje. Służą one wyłącznie poprawie działania strony internetowej i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika. Ponadto trivago używa plików cookie, aby poprawnie identyfikować Użytkownika podczas jego kolejnych wizyt na stronie internetowej.

Ta strona internetowa korzysta z różnych rodzajów plików cookie, których zakres działania i funkcje opisano poniżej.

10.1 Tymczasowe pliki cookie

Pliki te są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Do tej grupy plików należą w szczególności sesyjne pliki cookie. Zapisywany jest w nich „identyfikator sesji”, dzięki któremu do wspólnej sesji można przypisywać różne żądania przesłane z przeglądarki Użytkownika. Dzięki tym plikom strona internetowa trivago może rozpoznawać urządzenie Użytkownika, ilekroć Użytkownik ją odwiedza. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się Użytkownika albo zamknięciu przez niego przeglądarki.

10.2 Trwałe pliki cookie

Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który dla poszczególnych plików cookie może być różny. Za pomocą odpowiednich opcji bezpieczeństwa w ustawieniach swojej przeglądarki Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookie.

10.3 Pliki cookie typu Flash

Pliki cookie typu Flash nie są zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika, ale przez wtyczkę Flash. Ponadto trivago korzysta też z obiektów magazynu HTML5, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. W obiektach tych zapisywane są niezbędne dane, niezależnie od używanej przez Użytkownika przeglądarki, i nie mają one automatycznie ustawianej daty ważności. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookie typu Flash podlegały przetwarzaniu, powinien zainstalować odpowiedni dodatek, taki jak „Privacy Badger” w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) lub Adobe Flash Killer Cookie w przypadku przeglądarki Google Chrome. Aby zapobiec używaniu obiektów magazynu HTML5, należy korzystać z przeglądarki w trybie prywatnym. trivago zaleca też regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądania.

10.4 Zapobieganie zapisywaniu plików cookie

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę i ustawienia aplikacji tak, aby na przykład odmówić akceptowania plików cookie od podmiotów trzecich albo w ogóle zrezygnować z akceptowania wszystkich plików cookie. Użytkownik nie będzie mógł wówczas korzystać z niektórych funkcji witryny.

10.5 Okres przechowywania

Okresy przechowywania plików cookie są różne i można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem przeglądarki.

11. Analiza

Do analizowania interakcji użytkowników z Usługami trivago korzysta z różnych usług, dzięki którym może określić, ilu użytkowników korzysta z Usług trivago, jakich informacji użytkownicy ci poszukują najczęściej oraz jak wyglądają interakcje użytkowników z Usługami trivago. Zbierane przez trivago dane obejmują m.in. dane na temat strony odsyłającej, a także dane dotyczące tego, które strony internetowe w ramach Usług trivago są odwiedzane oraz jak często i przez jaki czas dana strona jest wyświetlana. Dzięki temu trivago może udoskonalać swoje Usługi i poprawiać ich jakość. Do tego celu używane są spseudonimizowane dane. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

11.1 Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc. Wykorzystywany jest przy tym tryb operacyjny Universal Analytics. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika posługującego się pseudonimem i tym samym pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń.

Usługa Google Analytics stosuje pliki cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej trivago. Dane generowane przez plik cookie w wyniku korzystania przez Użytkownika z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jeśli jednak w witrynie jest aktywowana anonimizacja IP, zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały to porozumienie, adres IP Użytkownika zostanie wcześniej skrócony. Pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych (i tam skracany) tylko w wyjątkowych okolicznościach. Adres IP przesyłany z przeglądarki Użytkownika w kontekście usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie trivago. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane wysłane przez trivago i powiązane z plikami cookie, dane dotyczące Użytkownika (takie jak identyfikator użytkownika) oraz identyfikatory promocyjne są usuwane po 14 miesiącach od daty ostatniego skorzystania przez Użytkownika z usług trivago. Dane, których okres przechowywania upłynął, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć tutaj.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny tutaj. Pliki cookie związane z rezygnacją sprawiają, że dane Użytkownika nie będą już zbierane, gdy Użytkownik będzie odwiedzać tę stronę internetową. Aby zapobiec zbieraniu danych z różnych urządzeń w trybie Universal Analytics, Użytkownik musi wykonać procedurę rezygnacji we wszystkich używanych przez siebie systemach. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz Google Analytics.

11.2 Hotjar

Zbierane i przechowywane w tym serwisie dane służą do celów związanych z optymalizacją jego działania. Odbywa się to przy użyciu technologii udostępnianych przez Hotjar Ltd. Dane te mogą posłużyć do generowania profili Użytkowników posługujących się pseudonimem. Do tego celu mogą być też stosowane pliki cookie. Dane zbierane przy użyciu technologii Hotjar nie służą do celów identyfikacji tożsamości Użytkownika odwiedzającego tę witrynę i nie będą łączone z danymi osobowymi Użytkownika posługującego się pseudonimem, o ile nie wyrazi on na to stosownej zgody. Z używania technologii Hotjar można zrezygnować tutaj.

11.3 Opinie

trivago nieustannie doskonali swoje usługi. W tym celu w swoich ankietach dla Użytkowników korzysta z serwisu Usabilla udostępnianego przez Usabilla B.V., Amsterdam, Holandia. Serwis ten korzysta z plików cookie do ustanowienia bezpośredniego połączenia z serwerem Usabilla w celu przesyłania i przetwarzania określonych danych dotyczących użytkowników. Uzyskane w ten sposób dane Użytkownika są przez trivago przetwarzane tylko w postaci anonimowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Usabilla opublikowanej na stronie https://usabilla.com/privacy/.

12. Reklamy

trivago wraz ze współpracującymi reklamodawcami korzysta z danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia w ramach Usług i serwisów społecznościowych trivago oraz stron internetowych podmiotów zewnętrznych spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych działań reklamowych dotyczących produktów trivago oraz produktów podmiotów zewnętrznych. W tym celu trivago korzysta z plików cookie, innych technologii oraz internetowych giełd reklamowych i sieci reklamowych. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie do celów reklamowych i marketingowych, trivago udostępnia współpracującym z trivago reklamodawcom szczegółowe dane dotyczące interakcji Użytkownika z Usługami trivago w celu umożliwienia im wykorzystania tych danych do prowadzenia spersonalizowanych działań reklamowych. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie do celów reklamowych i marketingowych, podczas korzystania przez niego z Usług trivago nadal mogą mu być wyświetlane reklamy podmiotów zewnętrznych trivago, nie będą one jednak spersonalizowane.

Niektórzy z partnerów reklamowych trivago udostępniają Użytkownikowi przedstawione poniżej opcje rezygnacji z korzystania przez tych partnerów z danych Użytkownika do celów reklamowych. Użytkownik może też zrezygnować z niektórych reklam, korzystając z poniższych łączy:

Użytkownik może też zapobiec jakiemukolwiek tworzeniu plików cookie, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki i Aplikacji lub nie wyrażając zgody na korzystanie z plików cookie do celów marketingowych i reklamowych.

trivago współpracuje z następującymi partnerami reklamowymi (łącza prowadzą do dalszych informacji, zasad ochrony prywatności i dostępnych opcji rezygnacji właściwych dla poszczególnych partnerów): Adara, AppNexus, Criteo, Google Ad Manager, Google DoubleClick, Intent Media, OpenX, RTB House, Sojern, TradeTracker.

12.1 Google AdWords i śledzenie konwersji

trivago korzysta z systemu wyświetlania reklam Google AdWords i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji.

Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania na stronach należących do sieci reklamowej Google.

Po kliknięciu reklamy przez Użytkownika Google umieszcza odpowiedni plik cookie na urządzeniu Użytkownika. Więcej informacji na temat technologii plików cookie można znaleźć w oświadczeniach Google na temat statystyk witryn internetowych oraz w polityce ochrony prywatności danych Google.

Dzięki tej technologii Google i trivago (jako klient Google) otrzymują informację, że Użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do odpowiednich stron internetowych. Uzyskane w ten sposób dane służą wyłącznie do celów analizy statystycznej związanej z optymalizacją reklam. trivago nie otrzymuje żadnych danych, które pozwoliłyby zidentyfikować tożsamość Użytkownika. Przekazywane trivago przez Google dane statystyczne obejmują łączną liczbę Użytkowników, którzy kliknęli reklamy trivago, a także ewentualne informacje o tym, czy Użytkowników tych przekierowano do strony internetowej trivago, na której znajduje się tag śledzenia konwersji. Statystyki te pozwalają trivago śledzić, które wyszukiwane terminy najczęściej doprowadzają do klikania reklam trivago przez Użytkowników i które reklamy powodują, że Użytkownicy kontaktują się z trivago za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z tej technologii, może wyłączyć opcję przechowywania plików cookie niezbędnych do jej działania. W tym celu musi dokonać zmiany odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce lub Aplikacji. Jeśli tak zrobi, dane dotyczące odwiedzin Użytkownika na stronie internetowej nie zostaną uwzględnione w statystykach dotyczących użytkowników.

Możesz również wybrać rodzaje reklam Google lub zdezaktywować w Google reklamy oparte na zainteresowaniach za pośrednictwem ustawień dotyczących reklam. Alternatywnie możesz zdezaktywować korzystanie z plików cookie przez podmioty trzecie za pomocą narzędzia do rezygnacji oferowanego przez organizację Network Advertising Initiative.

12.2 Remarketing dynamiczny Google

trivago korzysta w swojej witrynie z funkcji remarketingu dynamicznego w ramach usługi Google AdWords. Technologia ta pozwala trivago umieszczać po wizycie Użytkownika w witrynie trivago automatycznie generowane reklamy ukierunkowane. Reklamy te są zorientowane na produkty i usługi kliknięte przez Użytkownika podczas jego ostatniej wizyty na stronie internetowej trivago.

Google wykorzystuje pliki cookie do generowania reklam opartych na zainteresowaniach. Google zazwyczaj zapisuje wtedy dane, takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki oraz data i godzina żądania Użytkownika. Dane te służą jedynie do celów skojarzenia przeglądarki internetowej z określonym urządzeniem. Nie można ich wykorzystać do zidentyfikowania Użytkownika.

Jeśli nie chcesz oglądać dostosowanych do swoich zainteresowań reklam od Google, możesz wyłączyć umieszczanie reklam za pomocą ustawień dotyczących reklam Google.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie Google można znaleźć w deklaracji o ochronie prywatności tej firmy.

12.3 Niestandardowe grupy odbiorców w aplikacjach i usługach Facebooka

Na potrzeby wyświetlania reklam internetowych bazujących na indywidualnym sposobie korzystania ze stron przez Użytkownika wykorzystywana jest usługa niestandardowych grup odbiorców na Facebooku i Instagramie (Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304). Nieodwracalna i niezapewniająca identyfikacji tożsamości suma kontrolna (hash total) jest generowana na podstawie danych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej, które można przesłać do Facebooka w celach analitycznych i marketingowych. W ramach tego procesu tworzony jest plik cookie. Zbierane są wtedy informacje na temat działań Użytkownika na stronie internetowej (dotyczące na przykład zachowań związanych z korzystaniem ze stron internetowych, odwiedzonych podstron itp.). Zapisywany jest też adres IP Użytkownika, który następnie służy do geograficznej modulacji działań reklamowych.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania, a także ustawień prywatności, można znaleźć w stosownych zasadach dotyczących ochrony danych przyjętych przez Facebooka i Instagrama.

13. Przekazywanie danych

Jeśli trivago korzysta z usług dostawców, którzy przetwarzają dane poza UE/EOG, wówczas na potrzeby przekazywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika poza UE trivago stosuje odpowiednie zabezpieczenia, takie jak unijne standardowe klauzule ochrony danych lub unijna decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.

14. Bezpieczeństwo danych

trivago stosuje kompleksowe zabezpieczenia o charakterze technicznym i operacyjnym, aby zapewnić danym Użytkownika ochronę przed przypadkowym lub celowym zmanipulowaniem, utraceniem, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. Wraz z postępem technicznym stosowane przez trivago zabezpieczenia są regularnie weryfikowane i aktualizowane.

15. Przechowywanie danych

trivago zatrzymuje dane osobowe Użytkownika tak długo, jak jest to konieczne, aby Użytkownik mógł korzystać z Usług oraz aby możliwe było świadczenie przez trivago Usług na rzecz Użytkownika, a także aby przestrzegać przepisów prawa. Będziemy anonimizować lub agregować dane Użytkownika, jeśli zamierzamy wykorzystywać je do celów analitycznych w dłuższych okresach czasu.

16. Sygnały „zakaz śledzenia” i podobne mechanizmy

Nie reagujemy na te sygnały, ponieważ nie istnieją żadne regulacje ich dotyczące.

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2020 r.