Polityka prywatności trivago

Ta polityka prywatności ma zastosowanie do aplikacji trivago oraz wszystkich witryn hostowanych przez spółkę trivago N.V. i jej spółki zależne (w tym m.in. witryn umożliwiających wyszukiwanie hoteli, witryny magazynu trivago, witryn firmy trivago, a także witryn Business Studio i Hotel Manager) (razem „Usługi”).

W tej polityce prywatności wyjaśniamy kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych podczas korzystania z naszych Usług. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji. trivago dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Ewentualne pytania na temat prywatności w trivago proszę kierować na adres e-mail info@trivago.com, podając w tytule wiadomości „Privacy Query”.

Ciągły postęp technologiczny, doskonalenie usług świadczonych przez trivago oraz zmiany przepisów mogą się wiązać z koniecznością zmiany naszej polityki prywatności. Będziemy regularnie wprowadzać zmiany w niniejszej polityce i zachęcamy do regularnego sprawdzania jej aktualnej treści.

1 Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administratorem przetwarzanych przez nas danych osobowych jest trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Niemcy, telefon: + 49-211-3876840000, E-mail: info@trivago.com.

2 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych w trivago można skontaktować się pod adresem info@trivago.com, podając w tytule wiadomości „Privacy Query”.

3 Twoje prawa

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługują Ci opisane poniżej prawa:

3.1 Prawa ogólne

Przysługuje Ci prawo do informacji, dostępu danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo trwale cofnąć taką zgodę w dowolnym momencie.

3.2 Prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych opartego na prawnie uzasadnionych interesach

Art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”) daje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na mocy art. 6 ust. 1 lit. e) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dotyczy to również profilowania. W przypadku takiego sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń prawnych lub obronie przed takim roszczeniami.

3.3 Prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

Jeśli trivago przetwarza Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać do takich celów żadnych Twoich danych osobowych.

3.4 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść do odpowiedniego organu nadzorczego skargę na przetwarzanie przez trivago Twoich danych osobowych.

4 Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z Usług

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z uzasadnioną podstawą prawną z wyjątkiem szczególnych okoliczności, w których wyrażasz zgodę na przetwarzanie lub w których przetwarzanie jest konieczne w przypadku umowy, którą z nami zawierasz lub w przypadku gdy zwrócisz się do nas z prośbą o podjęcie określonych kroków przed zawarciem umowy. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twojej prywatności i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Pomoc w znalezieniu idealnego hotelu.
 • Dostarczanie dostosowanych do potrzeb klienta i trafniejszych wyników wyszukiwania hoteli.
 • Świadczenie, zabezpieczanie, utrzymywanie i ulepszanie Usług na rzecz naszych użytkowników.
 • Opracowywanie nowych produktów i funkcji związanych z wyszukiwaniem hoteli i podróżami.
 • Analiza sposobu korzystania z naszych Usług przez użytkowników w celu poprawy wydajności i jakości świadczonych Usług.
 • Marketing bezpośredni skierowany do użytkowników naszych usług w zakresie tych Usług lub usług powiązanych.
 • Badania wśród użytkowników, które poprawiają wygodę korzystania z naszych Usług i ich jakość.
 • Pomoc w dokonywaniu rezerwacji hoteli.
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych i rozwiązywanie sporów.

Kiedy korzystasz z naszych Usług, przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane osobowe umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adresy, numery telefonów lub adresy e-mail.
 • Dane osobowe, takie jak wiek, płeć, data urodzenia.
 • Dane identyfikacji elektronicznej, takie jak adresy IP, pliki cookie, momenty połączenia, identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklam mobilnych, data i godzina zapytania, godzina, treść zapytania, (konkretna strona), status dostępu/kod stanu HTTP, ilość przesyłanych danych, strona internetowa otrzymująca zapytanie, oprogramowanie i wersja przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs oraz język.
 • Dane, które udostępnia Twoja przeglądarka lub Twoje urządzenie.
 • Elektroniczne dane lokalizacyjne, takie jak dane GPS i dane lokalizacji.
 • Dane identyfikacji finansowej, takie jak numery kart kredytowych lub debetowych.
 • Dane dotyczące interakcji Użytkownika z naszymi usługami.
 • Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa, takie jak hasła związane z naszymi Usługami.

5 Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

Jeśli Użytkownik skontaktuje się z trivago za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, trivago zapisze przekazane przez Użytkownika dane (adres e-mail i prawdopodobnie imię i nazwisko oraz numer telefonu), aby móc udzielić Użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez niego pytania. Dane, które nie są niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem, zawsze są oznaczane w formularzu kontaktowym jako opcjonalne. Dane te służą jako uzasadnienie zapytania Użytkownika i usprawniają obsługę jego żądania. Twoja wiadomość będzie powiązana z serią czynności wykonanych przez Ciebie na stronie trivago. Zebrane informacje zostaną wykorzystane jedynie w celu udzielenia Ci pomocy w związku z Twoją rezerwacją oraz lepszego zrozumienia wyrażonej przez Ciebie opinii. Dane te są wyraźnie udzielane w sposób dobrowolny i za zgodą Użytkownika, jak przewiduje art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W zakresie, w jakim dotyczy to danych o kanałach komunikacji (np. adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika), Użytkownik wyraża również zgodę na ewentualny kontakt z nim ze strony trivago za pośrednictwem tego kanału w celu obsługi zapytania Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę.

trivago usuwa powstające w tym kontekście dane, gdy ich przechowywanie nie jest już dłużej wymagane, albo ogranicza ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi w zakresie zatrzymywania takich danych.

6 Newsletter

6.1 Informacje ogólne

Na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od trivago newslettera, w którym zamieszczane są informacje na temat aktualnych ofert trivago.
Proces rejestracji w celu otrzymywania newslettera trivago jest dwustopniowy. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość, w której zostanie poproszony o potwierdzenie, że chce otrzymywać newsletter trivago. Jeśli Użytkownik nie potwierdzi swojej rejestracji w ciągu [24 godzin], jego dane zostaną zablokowane i po upływie jednego miesiąca automatycznie usunięte.

Ponadto trivago zapisze adresy IP, z których korzystał Użytkownik, oraz godziny rejestracji i potwierdzenia rejestracji. Celem tej procedury jest zweryfikowanie rejestracji i ewentualne poinformowanie Użytkownika o możliwym niewłaściwym użyciu jego danych osobowych.

Aby otrzymywać newsletter trivago, Użytkownik musi podać jedynie swój adres e-mail. Podanie dodatkowych, specjalnie oznaczonych danych jest dobrowolne. Dane te umożliwią trivago spersonalizowanie wiadomości kierowanych do Użytkownika. Po uzyskaniu od Użytkownika stosownego potwierdzenia trivago zapisze adres e-mail Użytkownika, aby wysyłać mu newslettery. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na wysyłanie mu newslettera i zrezygnować z jego dalszego otrzymywania. Aby zgłosić zamiar cofnięcia zgody, należy kliknąć odpowiednie łącze w wiadomości e-mail zawierającej newsletter lub skontaktować się w tej sprawie z inspektorem ochrony danych.

6.2 Śledzenie zachowań Użytkownika otrzymującego newsletter

Ilekroć trivago wysyła Użytkownikowi newsletter, ma na celu między innymi ocenę jego zachowań. Wiadomości e-mail z newsletterem zawierają zatem sygnalizatory internetowe (zwane też pikselami monitorującymi), które są też przechowywane w witrynie trivago. trivago łączy wówczas zebrane za pomocą sygnalizatorów internetowych dane o zachowaniach Użytkownika z adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem Użytkownika.

Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych trivago generuje profil Użytkownika, aby dostosowywać newsletter do indywidualnych zainteresowań danego Użytkownika. W tym celu trivago rejestruje, kiedy Użytkownik czyta otrzymane od trivago newslettery i które zawarte w nich łącza są przez Użytkownika klikane, oraz ustala wspomniane indywidualne zainteresowania Użytkownika. Następnie dane te są przez trivago powiązywane z informacjami na temat zachowań Użytkownika w witrynie trivago.

Użytkownik może w dowolnej chwili cofnąć zgodę na takie monitorowanie, klikając specjalne łącze w wiadomości e-mail z newsletterem. Zebrane dane będą przechowywane dopóty, dopóki Użytkownik wyraża zainteresowanie otrzymywaniem newslettera. Gdy Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania newslettera, dane te będą przechowywane przez trivago wyłącznie w celach statystycznych i w postaci anonimowej.

Monitorowanie nie jest jednak możliwe, jeśli w aplikacji pocztowej Użytkownika przeglądanie obrazów jest domyślnie zdezaktywowane. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlać się w całości, a Użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcji newslettera. Monitorowanie będzie jednak mieć miejsce, jeśli Użytkownik wyświetli obrazy ręcznie.

7 Konkretne funkcje Usług

7.1 Konto użytkownika trivago

Możesz utworzyć konto użytkownika trivago. Jeśli utworzysz konto użytkownika trivago, otrzymasz osobisty, chroniony hasłem dostęp i zyskasz możliwość przeglądania danych zapisanych na Twoim koncie i zarządzania nimi. Utworzenie konta użytkownika trivago jest dobrowolne, ale może być wymagane, aby korzystać z pełnej funkcjonalności niektórych z naszych Usług.

Jeśli założysz konto użytkownika trivago, będziemy wysyłać Ci nasz newsletter i inne wiadomości marketingu bezpośredniego. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrybowania newslettera trivago lub usunąć konto użytkownika trivago.

Na swoim koncie użytkownika trivago możesz zarządzać wszystkimi swoimi danymi, a także je modyfikować i usuwać. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

7.2 Business Studio i Hotel Manager

Jeśli korzystasz z usług Business Studio lub Hotel Manager, otrzymasz osobiste, chronione hasłem konto i zyskasz możliwość wyświetlania zapisanych na nim danych i zarządzania nimi. Z hotelarzami posiadającymi konto trivago Business Studio/Hotel Manager możemy kontaktować się telefoniczni, aby poinformować ich o nowych lub dodatkowych funkcjach narzędzia. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

7.3 trivago Express Booking lub One Click Booking

Jeśli korzystasz z funkcji trivago Express Booking lub funkcji rezerwacji za pomocą jednego kliknięcia, możesz utworzyć konto użytkownika trivago i zapisać na nim dane osobowe, które nam podajesz. Umożliwi Ci to korzystanie z tych danych osobowych na późniejszym etapie – podczas dokonywania rezerwacji w innych hotelach – i ułatwi proces rezerwacji. Kiedy postanowisz dokonać rezerwacji w hotelu, prześlemy Twoje dane osobowe wymagane do dokonania rezerwacji do hotelu, aby mógł on przetworzyć Twoją rezerwację. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

8 Wtyczki do portali społecznościowych

W tej witrynie stosuje się wtyczki do portali społecznościowych następujących dostawców:

 • - Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone)
 • - YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone)
 • - Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone)
 • - LinkedIn (LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, Stany Zjednoczone)
 • - Pinterest (operator: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Stany Zjednoczone)
 • - Xing (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg)

Wtyczki te zazwyczaj standardowo zbierają dane od Użytkownika i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy. W trivago podjęto odpowiednie środki techniczne w celu ochrony prywatności Użytkownika, dzięki którym dostawcy poszczególnych wtyczek nie mogą zbierać danych Użytkownika bez uzyskania od niego stosownej zgody. Gdy Użytkownik odwiedzi witrynę powiązaną z daną wtyczką, wtyczka ta będzie początkowo wyłączona. O ile Użytkownik nie kliknie odpowiedniego symbolu, wtyczka taka pozostanie wyłączona. Kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, gdzie dane te zostają zapisane. Gdy Użytkownik odwiedza stosowną witrynę, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to dostawcy wygenerować profile zachowań Użytkownika. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy Użytkownik nie jest użytkownikiem sieci społecznościowej danego dostawcy. Jeśli Użytkownik należy do sieci społecznościowej danego dostawcy i w trakcie odwiedzin w witrynie zaloguje się w niej, jego dane oraz informacje na temat jego odwiedzin w tej witrynie mogą zostać powiązane z jego profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej. trivago nie ma wpływu na zakres, w jakim dane Użytkownika są zbierane przez odpowiedniego dostawcę. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności można znaleźć w publikowanych przez odpowiednich dostawców sieci społecznościowych informacjach o ochronie danych. Informacje te są dostępne na wskazanych poniżej stronach:

9 Facebook Connect

trivago zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania i logowania się za pośrednictwem konta na Facebooku. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie trivago określonych danych z konta Użytkownika na Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu umożliwienia trivago weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika.

Dane te będą zbierane przez Facebooka i przesyłane trivago zgodnie z zasadami przedstawionymi w obowiązujących na Facebooku zasadach dotyczących danych. Za pomocą ustawień Facebooka dotyczących prywatności Użytkownik może kontrolować dane, które trivago otrzymuje z Facebooka.

Dane te zostaną użyte w celu utworzenia, udostępnienia i spersonalizowania konta Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

Jeśli Użytkownik zarejestruje się w trivago przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane z jego kontem na Facebooku, a informacje na temat ewentualnych działań Użytkownika w witrynie trivago zostaną udostępnione na Facebooku oraz opublikowane na osi czasu Użytkownika i w jego kanale wiadomości.

10 Pliki cookie

Gdy Użytkownik korzysta z witryny trivago, na jego urządzeniu zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym urządzenia Użytkownika, przypisane do używanej przez Użytkownika przeglądarki. Za ich pośrednictwem w lokalizacji, w której taki plik jest konfigurowany, zbierane są określone dane. Pliki te nie uruchamiają żadnych programów na urządzeniu Użytkownika ani nie przesyłają na to urządzenie żadnych wirusów. Służą one wyłącznie poprawie działania witryny i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika. Ponadto trivago używa plików cookie, aby poprawnie identyfikować Użytkownika podczas jego kolejnych wizyt w witrynie.

Ta witryna korzysta z różnych rodzajów plików cookie, których zakres działania i funkcje opisano poniżej.

10.1 Tymczasowe pliki cookie

Pliki te są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Do tej grupy plików należą w szczególności sesyjne pliki cookie. Zapisywany jest w nich „identyfikator sesji”, dzięki któremu do wspólnej sesji można przypisywać różne żądania przesłane z przeglądarki Użytkownika. Dzięki tym plikom witryna trivago może rozpoznawać urządzenie Użytkownika, ilekroć Użytkownik ją odwiedza. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się Użytkownika albo zamknięciu przez niego przeglądarki.

10.2 Trwałe pliki cookie

Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który dla poszczególnych plików cookie może być różny. Za pomocą odpowiednich opcji bezpieczeństwa w ustawieniach swojej przeglądarki Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookie.

10.3 Pliki cookie typu Flash

Pliki cookie typu Flash nie są zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika ale przez wtyczkę Flash. Ponadto trivago korzysta też z obiektów magazynu HTML5, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. W obiektach tych zapisywane są niezbędne dane, niezależnie od używanej przez Użytkownika przeglądarki, i nie mają one automatycznie ustawianej daty ważności. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookie typu Flash podlegały przetwarzaniu, powinien zainstalować odpowiedni dodatek, taki jak „Privacy Badger” w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) lub Adobe Flash Killer Cookie w przypadku przeglądarki Google Chrome. Aby zapobiec używaniu obiektów magazynu HTML5, należy korzystać z przeglądarki w trybie prywatnym. trivago zaleca też regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądania.

10.4 Zapobieganie zapisywaniu plików cookie

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę i ustawienia aplikacji tak, aby na przykład odmówić akceptowania plików cookie od podmiotów trzecich albo w ogóle zrezygnować z akceptowania wszystkich plików cookie. Użytkownik nie będzie mógł wówczas korzystać z niektórych funkcji witryny.

10.5 Podstawy prawne i okres przechowywania

Podstawy prawne możliwego przetwarzania danych osobowych oraz okresy przechowywania takich danych są różne. Szczegółowy opis przedstawiono w odpowiednich punktach tego dokumentu.

11 Analiza

Do celów analizy i optymalizacji swoich witryn trivago korzysta z różnych usług, które zostały opisane w dalszej części tego dokumentu. Usługi te pomagają trivago określić, ilu Użytkowników odwiedza witrynę trivago, których informacji Użytkownicy ci potrzebują najczęściej i jak trafiają do witryny. Zbierane przez trivago dane obejmują m.in. dane na temat witryn, z których odwiedzający przechodzą do witryny trivago („witryny odsyłające”), a także dane dotyczące tego, które podstrony danej witryny są odwiedzane i jak często oraz przez jaki czas dana podstrona jest odwiedzana. Dzięki temu trivago może rozwijać i udoskonalać swoją witrynę, aby była lepiej dostosowana do potrzeb Użytkowników. Zebrane dane nie służą do identyfikacji tożsamości poszczególnych Użytkowników. Zbieraniu podlegają tylko dane anonimowe lub dane o dużym stopniu pseudoanonimowości. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

11.1 Google Analytics

Witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Wykorzystywany jest przy tym tryb operacyjny Universal Analytics. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika posługującego się pseudonimem i tym samym pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń.

Usługa Google Analytics stosuje pliki cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Użytkownika z witryny trivago. Dane generowane przez plik cookie w wyniku korzystania przez Użytkownika z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jeśli jednak w witrynie jest aktywowana anonimizacja IP, zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały to porozumienie, adres IP Użytkownika zostanie wcześniej skrócony. Pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych (i tam skracany) tylko w wyjątkowych okolicznościach. Adres IP przesyłany z przeglądarki Użytkownika w kontekście usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie trivago. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane wysłane przez trivago i powiązane z plikami cookie, dane dotyczące Użytkownika (takie jak identyfikator Użytkownika) oraz identyfikatory promocyjne są usuwane po 14 miesiącach od daty ostatniego skorzystania przez Użytkownika z usług trivago. Dane, których okres przechowywania upłynął, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.html i https://policies.google.com/?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pliki cookie związane z rezygnacją sprawiają, że dane Użytkownika nie będą już zbierane, gdy Użytkownik będzie odwiedzać tę witrynę. Aby zapobiec zbieraniu danych z różnych urządzeń w trybie Universal Analytics, Użytkownik musi wykonać procedurę rezygnacji we wszystkich używanych przez siebie systemach. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics.

11.2 Menedżer tagów Google

trivago korzysta z Menedżera tagów Google. Narzędzie to samo w sobie nie zbiera żadnych danych osobowych. Pomaga jednak trivago zamieszczać tagi i zarządzać nimi. Tagi to niewielkie elementy kodu, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowań Użytkowników, rejestrowania efektów działania reklam internetowych i kanałów społecznościowych, prowadzenia remarketingu i skupienia się na grupach docelowych oraz testowania i optymalizowania witryn. Jeśli Użytkownik przestanie korzystać z witryny, Menedżer tagów Google to uwzględni. Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

11.3 etracker

W celu prowadzenia działań marketingowych i optymalizacyjnych trivago zbiera i przechowuje dane z witryny przy użyciu technologii opracowanej przez etracker GmbH (https://www.etracker.com/en/). Dane te mogą posłużyć do generowania profili Użytkowników posługujących się pseudonimem. Do tego celu mogą być też stosowane pliki cookie. Dane zbierane przy użyciu technologii etracker nie służą do celów identyfikacji tożsamości Użytkownika odwiedzającego tę witrynę i nie będą łączone z danymi osobowymi Użytkownika posługującego się pseudonimem, o ile nie wyrazi on na to stosownej zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się dalszemu zbieraniu i przechowywaniu danych. W tym celu musi kliknąć łącze: Nie chcę, żeby system etracker zbierał o mnie dane.

System etracker pomaga trivago w analizowaniu danych dotyczących korzystania z witryny trivago i doskonalenia witryny trivago. Zebrane dane statystyczne pozwalają trivago udoskonalać witrynę i czynić ją coraz bardziej interesującą dla Użytkowników. Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane przez czas nieokreślony i analizowane pod pseudonimem. Podstawa prawna korzystania z systemu eTracker: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacje o partnerze zewnętrznym: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

11.4 Hotjar

Zbierane i przechowywane w tym serwisie dane służą do celów związanych z optymalizacją jego działania. Odbywa się to przy użyciu technologii udostępnianych przez Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com). Dane te mogą posłużyć do generowania profili Użytkowników posługujących się pseudonimem. Do tego celu mogą być też stosowane pliki cookie. Dane zbierane przy użyciu technologii Hotjar nie służą do celów identyfikacji tożsamości Użytkownika odwiedzającego tę witrynę i nie będą łączone z danymi osobowymi Użytkownika posługującego się pseudonimem, o ile nie wyrazi on na to stosownej zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na zbieranie przez Hotjar danych Użytkownika z witryn obsługujących tę technologię. W tym celu musi przejść na stronę https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out i kliknąć przycisk „Disable Hotjar” (Wyłącz Hotjar) albo włączyć w swojej przeglądarce opcję „Do Not Track” (Nie śledź).

11.5 Taboola

Zbierane i przechowywane w tym serwisie dane służą do celów związanych z optymalizacją jego działania. Odbywa się to przy użyciu technologii udostępnianych przez Taboola. Tagi i piksele Taboola zbierają w witrynie trivago dane na temat odwiedzin Użytkownika w tej witrynie oraz podejmowanych przez niego czynności (kliknięcia, konwersje) powiązanych z zahaszowanym identyfikatorem użytkownika Taboola. W szczególności piksele zbierają określonego rodzaju dane z witryny trivago (w tym dane dotyczące pierwszych i kolejnych odwiedzin na stronie, dane konwersji oraz powiązany zahaszowany identyfikator użytkownika Taboola odczytany z pliku cookie) oraz dane przeglądarki Użytkownika (dotyczące systemu operacyjnego oraz typu i wersji przeglądarki) odczytane z odpowiedniej aplikacji klienckiej. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania przez Taboola danych Użytkownika, korzystając ze strony https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout.

11.6 Outbrain

trivago korzysta w swojej witrynie z piksela niestandardowych grup odbiorców opracowanego przez Outbrain UK. Piksel ten umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia między przeglądarką Użytkownika a serwerem Outbrain. W ten sposób Outbrain może uzyskiwać dostęp do określonych informacji o przeglądarce Użytkownika dostępnych na urządzeniu Użytkownika. Umożliwia to trivago prowadzenie spersonalizowanych działań marketingowych (takich jak publikowanie banerów reklamowych), które będą widoczne dla Użytkownika w innych witrynach, w których zastosowano widżet Outbrain. Więcej informacji na ten temat można znaleźć polityce prywatności Outbrain opublikowanej na stronie https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting. Punkt 2 tej polityki (https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting) zawiera opis dotyczący dostępnych opcji rezygnacji.

11.7 Intent Media

trivago oferuje Użytkownikom spersonalizowane reklamy za pośrednictwem usługi Intent Media, która za pomocą identyfikatorów online identyfikuje odwiedzających witrynę. Z treścią polityki prywatności Intent Media można zapoznać się na stronie http://intentmedia.com/privacy-policy/. Aby zrezygnować z tej usługi, należy kliknąć łącze https://intentmedia.com/opt-out/.

11.8 Radar

trivago korzysta z platformy Radar do kierowania kontekstowego i oferowania potencjalnemu klientowi produktów i usług na podstawie jego lokalizacji. Platforma Radar zbiera dane o lokalizacji, co pozwala tworzyć spersonalizowane propozycje produktów i usług oraz wiadomości. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności platformy Radar: https://radar.io/privacy. Użytkownik może wyłączyć funkcję zbierania danych o jego lokalizacji. W tym celu musi wyłączyć w swoim urządzeniu funkcję śledzenia lokalizacji.

11.9 Opinie

trivago nieustannie doskonali swoje usługi. W tym celu w swoich ankietach dla Użytkowników korzysta z serwisu Usabilla udostępnianego przez Usabilla B.V., Amsterdam, Holandia. Serwis ten korzysta z plików cookie do ustanowienia bezpośredniego połączenia z serwerem Usabilla w celu przesyłania i przetwarzania określonych danych dotyczących użytkowników. Uzyskane w ten sposób dane Użytkownika są przez trivago przetwarzane tylko w postaci anonimowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Usabilla opublikowanej na stronie https://usabilla.com/privacy/.

12 Reklamy

trivago korzysta z plików cookie do celów marketingowych, aby oferować Użytkownikom reklamy lepiej dopasowane do ich zainteresowań. Wspomniane pliki służą też zmniejszeniu prawdopodobieństwa odtwarzania określonych reklam oraz mierzeniu skuteczności podejmowanych przez trivago działań reklamowych. Pozyskane w ten sposób dane mogą być również udostępniane podmiotom trzecim takim jak sieci reklamowe. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Cele przetwarzania danych służą prawnie uzasadnionym interesom związanym z marketingiem bezpośrednim. Użytkownik ma prawo zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych do celów związanych z tego rodzaju działaniami reklamowymi. W tym celu trivago udostępnia Użytkownikowi opcje rezygnacji z poszczególnych usług. Użytkownik, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki i aplikacji, może też zapobiec jakiemukolwiek zamieszczaniu plików cookie.

trivago korzysta z usługi Google AdSense, która umożliwia integrowanie reklam. Usługa ta korzysta z plików cookie i sygnalizatorów internetowych (niewidzialnych grafik). Wspomniane sygnalizatory umożliwiają analizę określonych danych (na przykład danych dotyczących ruchu Użytkowników na stronach danej witryny). Dane generowane przez pliki cookie i sygnalizatory internetowe w wyniku korzystania przez Użytkownika z witryny (w tym adres IP Użytkownika) oraz rozkładu poszczególnych formatów reklam są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google może przekazać te dane swoim podmiotom stowarzyszonym. Nie będzie jednak łączyć adresu IP Użytkownika z innymi przechowywanymi przez Google danymi Użytkownika. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki i aplikacji. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Jeśli Użytkownik korzysta z niniejszej witryny, wyraża wówczas zgodę na przetwarzanie swoich danych zebranych przez Google w opisany powyżej sposób i do określonego powyżej celu.

12.1 Google Ads i śledzenie konwersji

Aby przyciągnąć uwagę do świadczonych przez siebie usług, trivago korzysta z systemu wyświetlania reklam Google Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego, które nie jest widoczne w wersji źródłowej tej strony. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP.

Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google. trivago może łączyć swoje reklamy z określonymi wyszukiwanymi terminami. Dzięki plikom cookie trivago może umieszczać reklamy, kierując się poprzednimi wizytami Użytkownika w witrynie trivago.

Po kliknięciu reklamy przez Użytkownika Google umieszcza odpowiedni plik cookie na urządzeniu Użytkownika. Więcej informacji na temat używanej przez Google technologii związanej z plikami cookie można znaleźć w odpowiednich oświadczeniach Google dotyczących statystyki witryn i polityki prywatności danych.

Dzięki tej technologii Google i trivago (jako klient Google) otrzymują informację, że Użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do odpowiednich witryn. Uzyskane w ten sposób dane służą wyłącznie do celów analizy statystycznej związanej z optymalizacją reklam. trivago nie otrzymuje żadnych danych, które pozwoliłyby zidentyfikować tożsamość Użytkownika. Dostarczane trivago przez Google dane statystyczne obejmują łączną liczbę Użytkowników, którzy kliknęli reklamy trivago, a także ewentualne informacje o tym, czy Użytkowników tych przekierowano do strony w witrynie trivago, na której znajduje się tag śledzenia konwersji. Statystyki te pozwalają trivago śledzić, które wyszukiwane terminy najczęściej doprowadzają do klikania reklam trivago przez Użytkowników i które reklamy powodują, że Użytkownicy kontaktują się z trivago za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z tej technologii, może wyłączyć opcję przechowywania plików cookie niezbędnych do jej działania. W tym celu musi dokonać zmiany odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce lub aplikacji. Jeśli tak zrobi, dane dotyczące odwiedzin Użytkownika w witrynie nie zostaną uwzględnione w statystykach dotyczących Użytkowników.

Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google lub wyłączyć reklamy Google oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ad settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative.

trivago i Google będą jednak nadal otrzymywać dane statystyczne na temat liczby Użytkowników odwiedzających tę witrynę i godziny odwiedzin. Jeśli Użytkownik nie chce, aby uwzględniano go w tych statystykach, może w tym celu skorzystać z dodatków do przeglądarki (takich jak dodatek Ghostery).

12.2 Google DoubleClick

trivago korzysta z oferowanej przez Google Inc. usługi DoubleClick, która wykorzystuje pliki cookie do zamieszczania reklam internetowych odpowiednio do zainteresowań Użytkownika. Pliki cookie wykrywają, które reklamy były już wyświetlane w przeglądarce Użytkownika i czy Użytkownik odwiedził witrynę za pośrednictwem takiej reklamy. W trakcie tych działań pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych ani nie są w stanie dokonać powiązania z takimi danymi.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google ad settings.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

12.3 Remarketing dynamiczny Google

trivago korzysta w swojej witrynie z funkcji remarketingu dynamicznego w ramach usługi Google Ads. Technologia ta pozwala trivago umieszczać po wizycie Użytkownika w witrynie trivago automatycznie generowane reklamy ukierunkowane. Reklamy te są zorientowane na produkty i usługi kliknięte przez Użytkownika podczas jego ostatniej wizyty w witrynie trivago.

Google wykorzystuje pliki cookie do generowania reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce Użytkownika, gdy odwiedza on witrynę trivago. Google zazwyczaj zapisuje wtedy dane, takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki oraz data i godzina żądania Użytkownika. Dane te służą jedynie do celów skojarzenia przeglądarki internetowej z określonym urządzeniem. Nie można ich wykorzystać do zidentyfikowania Użytkownika.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od Google żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google ad settings.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

12.4 AppNexus

Niniejsza witryna korzysta z usługi AppNexus oferowanej przez AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, Nowy Jork, Nowy Jork – 10010, Stany Zjednoczone. AppNexus stosuje między innymi pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny, oraz sygnalizatory internetowe. Gdy Użytkownik korzysta z witryny, określone dane, takie jak adres IP Użytkownika oraz informacje na temat jego działań, są przesyłane na serwer AppNexus Inc. i tam zapisywane. AppNexus Inc. będzie w razie potrzeby przesyłać te dane podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli dane te są przetwarzane przez podmioty trzecie. Użytkownik może zapobiec zbieraniu jego danych osobowych (w szczególności adresu IP) oraz ich przesyłaniu lub przetwarzaniu, wyłączając w swojej przeglądarce obsługę języka JavaScript lub instalując odpowiednie narzędzie, np. „NoScript”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności AppNexus. Użytkownik może też zrezygnować z usługi AppNexus.

12.5 Criteo

Za pomocą technologii Criteo (udostępnianej przez Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Monachium) zbierane są w celach marketingowych informacje na temat zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn i treści online trivago, jak również tworzone są w tych witrynach i treściach pliki cookie (w formie wyłącznie zanonimizowanej). Pozwala to Criteo analizować zachowania Użytkownika związane z przeglądanymi witrynami i wyświetlać mu w chwili odwiedzania przez niego innych witryn ukierunkowanych rekomendacji produktowych w formie banera reklamowego. Zanonimizowanych danych nie można w żadnych okolicznościach wykorzystywać do identyfikacji tożsamości Użytkowników odwiedzających witrynę. Zebrane przez Criteo dane posłużą wyłącznie do udoskonalania treści reklamowych. Na każdym wyświetlanym banerze można znaleźć literkę „i” (informacja). Jeśli Użytkownik aktywuje kursorem myszy tę literkę i kliknie ją, wyświetli się strona z wyjaśnieniami na temat systemu i opcji rezygnacji. Kliknięcie opcji „opt-out” (rezygnacja) spowoduje ustawienie pliku cookie z informacją o rezygnacji, który będzie zapobiegać wyświetlaniu tego banera w przyszłości. Dane te nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób ani przekazywane podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat Criteo oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec anonimowej analizy zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn można znaleźć na stronie http://www.criteo.com/en/privacy/.

12.6 RTB House

Za pomocą technologii RTB House (udostępnianej przez RTB House S.A., ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polska) zbierane są w celach marketingowych informacje na temat zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn i treści online trivago, jak również tworzone są w tych witrynach i treściach pliki cookie (w formie wyłącznie zanonimizowanej). Pozwala to RTB House analizować zachowania Użytkownika związane z przeglądanymi witrynami i wyświetlać mu w chwili odwiedzania przez niego innych witryn ukierunkowanych rekomendacji produktowych w formie banera reklamowego. Kliknięcie opcji „opt-out” (rezygnacja) spowoduje ustawienie pliku cookie z informacją o rezygnacji, który będzie zapobiegać wyświetlaniu tego banera w przyszłości. Dane te nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób ani przekazywane podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat RTB House oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec anonimowej analizy zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn można znaleźć na stronie https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/.

12.7 OpenX

Niniejsza witryna korzysta z usługi OpenX udostępnianej przez OpenX GmbH, Maximilianstrasse 35a, 80539 Monachium, Niemcy. Usługa ta stosuje między innymi pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny. Gdy Użytkownik korzysta z witryny, określone dane, takie jak adres IP Użytkownika oraz informacje na temat jego działań, są przesyłane na serwer OpenX GmbH i tam zapisywane. OpenX GmbH będzie w razie potrzeby przesyłać te dane podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli dane te są przetwarzane przez podmioty trzecie. Użytkownik może zapobiec zbieraniu jego danych osobowych (w szczególności adresu IP) oraz ich przesyłaniu lub przetwarzaniu, wyłączając w swojej przeglądarce obsługę języka JavaScript. Więcej informacji na temat ochrony danych za pomocą usługi OpenX można znaleźć w polityce prywatności OpenX. Użytkownik może też zrezygnować z usługi OpenX.

12.8 Rubicon

Niniejsza witryna korzysta z kodu w języku JavaScript należącego do Rubicon (The Rubicon Project, Inc., 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA, 90094, Stany Zjednoczone). Jeśli obsługa języka JavaScript jest w przeglądarce włączona i jeśli nie zainstalowano żadnej blokady tego języka, przeglądarka będzie przesyłać dane osobowe do Rubicon. Więcej informacji na temat wykorzystywania i ochrony danych przez Rubicon można znaleźć w polityce prywatności Rubicon. Aby skutecznie zapobiec uruchamianiu kodu Rubicon, należy skorzystać z opcji rezygnacji.

12.9 Niestandardowe grupy odbiorców w aplikacjach i usługach Facebooka

Na potrzeby wyświetlania reklam internetowych bazujących na indywidualnym sposobie korzystania ze stron przez Użytkownika wykorzystywana jest usługa niestandardowych grup odbiorców na Facebooku i Instagramie (Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304). Nieodwracalna i niezapewniająca identyfikacji tożsamości suma kontrolna (hash total) jest generowana na podstawie danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z witryny, które można przesłać do Facebooka w celach analitycznych i marketingowych. W ramach tego procesu tworzony jest plik cookie. Zbierane są wtedy informacje na temat działań Użytkownika w witrynie (dotyczące na przykład zachowań związanych z korzystaniem z witryn, odwiedzonych podstron itp.). Zapisywany jest też adres IP Użytkownika, który następnie służy do geograficznej modulacji działań reklamowych.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania, a także ustawień prywatności, można znaleźć w stosownych zasadach dotyczących danych (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content).

12.10 TradeTracker

TradeTracker (Tradetracker International BV De Strubbenweg 7, 1327 GA Almere, Holandia) korzysta z plików cookie oraz technologii identyfikacji urządzenia, aby umożliwić trivago publikowanie w witrynach podmiotów trzecich reklam dotyczących trivago oraz monitorowanie skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Więcej informacji na temat TradeTracker, stosowanych przez TradeTracker plików cookie oraz korzystaniu przez TradeTracker z danych osobowych Użytkownika można znaleźć w obowiązującej w TradeTracker polityce prywatności. Aby zapobiec działaniu usługi TradeTracker, można włączyć przeglądanie w trybie prywatnym oraz zmienić ustawienia urządzenia tak, aby pliki cookie były odrzucane.

13 Przekazywanie danych

Co do zasady dane Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że na trivago będzie ciążyć prawne do tego zobowiązanie, przekazanie danych jest niezbędne do realizacji zobowiązań umownych albo Użytkownik wcześniej wyraził stosowną zgodę na przekazanie takich danych.

Zewnętrzni dostawcy usług i podmioty partnerskie, w tym dostawcy usług płatniczych online i agenci ds. usług komunikacyjnych, będą otrzymywać dane Użytkownika tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania żądania Użytkownika. W takich przypadkach zakres przekazywanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Jeśli wspomniani dostawcy usług mają styczność z danymi osobowymi Użytkownika, trivago zagwarantuje, aby zgodnie z art. 28 RODO dostawcy ci tak samo spełniali wymogi określone przepisami o ochronie danych na każdym z etapów przetwarzania zamówienia. Użytkownik powinien przy tym zapoznać się z treścią polityki ochrony prywatności danych obowiązującej u odpowiedniego dostawcy. Dostawca taki odpowiada za zawartość usług zewnętrznych, ale trivago w uzasadnionym zakresie weryfikuje te usługi pod kątem zgodności z wymogami określonymi przepisami prawa.

Dane Użytkownika są przede wszystkim przetwarzane w UE/EOG. trivago może też jednak korzystać z usług dostawców, którzy przetwarzają dane poza UE/EOG. W takich przypadkach przed przekazaniem danych osobowych Użytkownika trivago upewnia się, czy odbiorca zagwarantował odpowiedni stopień ochrony takich danych. Oznacza to, że stopień ochrony danych jest osiągany w wyniku zawarcia umów zgodnych ze standardem obowiązującym w UE lub poprzez podjęcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, porównywalny ze standardem obowiązującym w UE.

14 Bezpieczeństwo danych

trivago stosuje kompleksowe zabezpieczenia o charakterze technicznym i operacyjnym, aby zapewnić danym Użytkownika ochronę przed przypadkowym lub celowym zmanipulowaniem, utraceniem, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. Wraz z postępem technicznym stosowane przez trivago zabezpieczenia są regularnie weryfikowane i aktualizowane.

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019 r.