Polityka prywatności trivago

Ta polityka prywatności ma zastosowanie do aplikacji trivago oraz wszystkich witryn hostowanych przez spółkę trivago N.V. i jej spółki zależne (w tym m.in. witryn umożliwiających wyszukiwanie hoteli, witryny magazynu trivago, witryn firmy trivago, a także witryn Business Studio i Hotel Manager) (razem „Usługi”).

W tej polityce prywatności wyjaśniamy kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych podczas korzystania z naszych Usług. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji. trivago dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Ewentualne pytania na temat prywatności w trivago proszę kierować na adres e-mail info@trivago.com, podając w tytule wiadomości „Privacy Query”.

Ciągły postęp technologiczny, doskonalenie usług świadczonych przez trivago oraz zmiany przepisów mogą się wiązać z koniecznością zmiany naszej polityki prywatności. Będziemy regularnie wprowadzać zmiany w niniejszej polityce i zachęcamy do regularnego sprawdzania jej aktualnej treści.

1 Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administratorem przetwarzanych przez nas danych osobowych jest trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Niemcy, telefon: + 49-211-3876840000, E-mail: info@trivago.com.

2 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych w trivago można skontaktować się pod adresem info@trivago.com, podając w tytule wiadomości „Privacy Query”.

3 Twoje prawa

W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługują Ci opisane poniżej prawa:

3.1 Prawa ogólne

Przysługuje Ci prawo do informacji, dostępu danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo trwale cofnąć taką zgodę w dowolnym momencie.

3.2 Prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych opartego na prawnie uzasadnionych interesach

Art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”) daje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na mocy art. 6 ust. 1 lit. e) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dotyczy to również profilowania. W przypadku takiego sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń prawnych lub obronie przed takim roszczeniami.

3.3 Prawo sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

Jeśli trivago przetwarza Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać do takich celów żadnych Twoich danych osobowych.

3.4 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść do odpowiedniego organu nadzorczego skargę na przetwarzanie przez trivago Twoich danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z Usług

Z wyjątkiem określonych przypadków, w których Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w których przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest konieczne w związku z umową zawartą przez niego z trivago lub w których Użytkownik zwrócił się do trivago z prośbą o podjęcie określonych działań przed zawarciem umowy, trivago przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów trivago. trivago stosuje odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić prywatność Użytkownika, i przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 • pomaganie Użytkownikowi w znalezieniu idealnego hotelu,
 • zapewnienie Użytkownikowi dostosowanych do jego potrzeb i trafniejszych wyników wyszukiwania hoteli,
 • udostępnianie, zabezpieczanie, utrzymywanie i ulepszanie Usług trivago świadczonych na rzecz użytkowników,
 • opracowywanie nowych produktów i funkcji związanych z wyszukiwaniem hoteli i podróżami,
 • ustalanie sposobu korzystania przez użytkowników z Usług trivago i wykorzystywanie tej wiedzy do poprawy wydajności i jakości Usług świadczonych przez trivago na rzecz użytkowników,
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego skierowanego do użytkowników korzystających z usług trivago w przedmiocie Usług trivago lub usług powiązanych,
 • prowadzenie przez trivago i podmioty zewnętrzne działań reklamowych w ramach Usług trivago oraz witryn podmiotów trzecich,
 • prowadzenie wśród użytkowników badań, które mają na celu ułatwienie użytkownikom korzystania z Usług trivago i poprawę jakości tych Usług,
 • pomaganie Użytkownikowi w rezerwowaniu hotelu,
 • przestrzeganie zobowiązań prawnych i rozwiązywanie sporów.

Gdy Użytkownik korzysta z Usług trivago, trivago przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • dane osobowe umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adresy, numery telefonów lub adresy e-mail Użytkownika,
 • dane osobowe, takie jak wiek, płeć lub data urodzenia,
 • dane związane z identyfikacją elektroniczną, takie jak adresy IP, pliki cookie, momenty połączenia, identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklam mobilnych, daty i godziny zapytań, godzina, treści zapytań, (konkretna strona), status dostępu / kod stanu HTTP, ilość przesyłanych danych, strona internetowa otrzymująca zapytanie, oprogramowanie i wersja przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs oraz język,
 • dane udostępniane przez przeglądarkę lub urządzenie Użytkownika,
 • elektroniczne dane lokalizacyjne, takie jak dane GPS i dane lokalizacji,
 • finansowe dane identyfikacyjne, takie jak numery kart kredytowych lub debetowych,
 • dane dotyczące interakcji Użytkownika z usługami trivago, w tym szczegółowe informacje podane przez Użytkownika podczas korzystania przez niego z funkcji wyszukiwania w ramach Usług trivago,
 • szczegóły dotyczące zabezpieczeń, takie jak hasła związane z Usługami trivago.

5 Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

Jeśli Użytkownik skontaktuje się z trivago za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, trivago zapisze przekazane przez Użytkownika dane (adres e-mail i prawdopodobnie imię i nazwisko oraz numer telefonu), aby móc udzielić Użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez niego pytania. Dane, które nie są niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem, zawsze są oznaczane w formularzu kontaktowym jako opcjonalne. Dane te służą jako uzasadnienie zapytania Użytkownika i usprawniają obsługę jego żądania. Twoja wiadomość będzie powiązana z serią czynności wykonanych przez Ciebie na stronie trivago. Zebrane informacje zostaną wykorzystane jedynie w celu udzielenia Ci pomocy w związku z Twoją rezerwacją oraz lepszego zrozumienia wyrażonej przez Ciebie opinii. Dane te są wyraźnie udzielane w sposób dobrowolny i za zgodą Użytkownika, jak przewiduje art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W zakresie, w jakim dotyczy to danych o kanałach komunikacji (np. adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika), Użytkownik wyraża również zgodę na ewentualny kontakt z nim ze strony trivago za pośrednictwem tego kanału w celu obsługi zapytania Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę.

trivago usuwa powstające w tym kontekście dane, gdy ich przechowywanie nie jest już dłużej wymagane, albo ogranicza ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi w zakresie zatrzymywania takich danych.

6 Newsletter

6.1 Informacje ogólne

Na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrybowanie newslettera trivago, w którym zamieszczane są informacje na temat ofert dostępnych w ramach Usług trivago oraz ofert podmiotów zewnętrznych. Proces rejestracji w celu otrzymywania newslettera trivago jest dwustopniowy. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość, w której zostanie poproszony o potwierdzenie, że chce otrzymywać newsletter trivago. Jeśli Użytkownik nie potwierdzi swojej rejestracji w ciągu 24 godzin, jego dane zostaną zablokowane i po upływie jednego miesiąca automatycznie usunięte.

Ponadto zapiszemy wykorzystywane przez Ciebie adresy IP oraz godziny rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zweryfikowanie rejestracji i w razie potrzeby poinformowanie Cię o możliwym niewłaściwym wykorzystaniu Twoich danych osobowych.

W celu wysłania newslettera potrzebujemy jedynie Twojego adresu e-mail. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Dane te umożliwią trivago spersonalizowanie wiadomości kierowanych do Użytkownika. Po uzyskaniu od Ciebie potwierdzenia zapiszemy Twój adres e-mail, aby móc Ci wysyłać zamówiony newsletter. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu powinien kliknąć odpowiednie łącze w wiadomości e-mail zawierającej newsletter lub skontaktować się w tej sprawie z inspektorem ochrony danych w trivago.

6.2 Monitorowanie newslettera

trivago korzysta z sygnalizatorów internetowych, pikseli monitorujących i innych technologii na potrzeby analizowania interakcji Użytkownika z newsletterem. Dane te są przypisywane do adresu e-mail Użytkownika oraz spseudonimizowanego identyfikatora. Na podstawie tych danych trivago generuje profil Użytkownika, aby odpowiednio dostosować newsletter do zainteresowań Użytkownika. Profil Użytkownika zostanie utworzony na podstawie interakcji Użytkownika z newsletterem, Usługami trivago oraz stronami internetowymi i aplikacjami podmiotów zewnętrznych.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na takie działania, klikając zamieszczane w każdej wiadomości e-mail łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji lub kontaktując się w tej sprawie z inspektorem ochrony danych w trivago.

Monitorowanie newslettera nie jest jednak możliwe, jeśli w aplikacji pocztowej Użytkownika przeglądanie obrazów jest domyślnie zdezaktywowane. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i nie będziesz w stanie korzystać ze wszystkich funkcji. Monitorowanie będzie jednak mieć miejsce, jeśli Użytkownik wyświetli obrazy ręcznie.

7 Konkretne funkcje Usług

7.1 Konto użytkownika trivago

Możesz utworzyć konto użytkownika trivago. Jeśli utworzysz konto użytkownika trivago, otrzymasz osobisty, chroniony hasłem dostęp i zyskasz możliwość przeglądania danych zapisanych na Twoim koncie i zarządzania nimi. Utworzenie konta użytkownika trivago jest dobrowolne, ale może być wymagane, aby korzystać z pełnej funkcjonalności niektórych z naszych Usług.

Jeśli założysz konto użytkownika trivago, będziemy wysyłać Ci nasz newsletter i inne wiadomości marketingu bezpośredniego. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrybowania newslettera trivago lub usunąć konto użytkownika trivago.

Na swoim koncie użytkownika trivago możesz zarządzać wszystkimi swoimi danymi, a także je modyfikować i usuwać. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

7.2 Business Studio i Hotel Manager

Jeśli korzystasz z usług Business Studio lub Hotel Manager, otrzymasz osobiste, chronione hasłem konto i zyskasz możliwość wyświetlania zapisanych na nim danych i zarządzania nimi. Z hotelarzami posiadającymi konto trivago Business Studio/Hotel Manager możemy kontaktować się telefoniczni, aby poinformować ich o nowych lub dodatkowych funkcjach narzędzia. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

7.3 trivago Express Booking lub One Click Booking

Jeśli Użytkownik korzysta z funkcji trivago Express Booking lub funkcji rezerwacji za pomocą jednego kliknięcia (One Click Booking), może utworzyć na trivago konto użytkownika i zapisać na nim swoje dane osobowe, które udostępnia trivago. Umożliwi to Użytkownikowi korzystanie z tych danych osobowych na późniejszym etapie, m.in. podczas dokonywania rezerwacji w innych hotelach, i uprości proces rezerwacji. Gdy Użytkownik zdecyduje się zarezerwować hotel, trivago prześle do takiego hotelu dane osobowe Użytkownika wymagane do dokonania rezerwacji, aby umożliwić hotelowi przetworzenie rezerwacji Użytkownika. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawa prawna przekazywania danych Użytkownika poza UE: art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

8. Wtyczki społecznościowe

Na tej stronie internetowej stosuje się wtyczki społecznościowe różnych dostawców.

Wtyczki te zbierają dane od Użytkownika i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy. W trivago podjęto odpowiednie środki techniczne w celu ochrony prywatności Użytkownika, dzięki którym dostawcy poszczególnych wtyczek nie mogą zbierać danych Użytkownika bez uzyskania od niego stosownej zgody. Gdy Użytkownik odwiedzi stronę internetową powiązaną z daną wtyczką, wtyczka ta będzie początkowo wyłączona. O ile Użytkownik nie kliknie odpowiedniego symbolu, wtyczka taka pozostanie wyłączona. Kliknięcie symbolu spowoduje włączenie wtyczki i będzie oznaczać udzielenie zgody na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je do odpowiedniej sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową. Gdy Użytkownik odwiedza stosowną stronę internetową, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikatowym identyfikatorem. Pozwala to sieci udostępniającej wtyczkę społecznościową wygenerować profile zachowań Użytkownika. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy Użytkownik nie jest użytkownikiem sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową. Jeśli Użytkownik należy do sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową i w trakcie odwiedzin na stronie internetowej zaloguje się na niej, jego dane oraz informacje na temat jego odwiedzin na tej stronie mogą zostać powiązane z jego profilem w sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową. trivago nie ma wpływu na zakres, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w ramach sieci udostępniającej daną wtyczkę społecznościową. Więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych, jak również praw i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności można znaleźć w publikowanych przez odpowiednich dostawców sieci społecznościowych informacjach o ochronie danych. Informacje te są dostępne na wskazanych poniżej stronach:

9 Facebook Connect

trivago zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania i logowania się za pośrednictwem konta na Facebooku. Jeśli Użytkownik zarejestruje się przez Facebooka, Facebook poprosi go o zgodę na udostępnianie trivago określonych danych z konta Użytkownika na Facebooku. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika w celu umożliwienia trivago weryfikacji tożsamości i płci Użytkownika. Mogą też zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, łącze do jego profilu na Facebooku, dane o strefie czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane na temat polubień oraz listę znajomych Użytkownika.

Dane te będą zbierane przez Facebooka i przesyłane trivago zgodnie z zasadami przedstawionymi w obowiązujących na Facebooku zasadach dotyczących danych. Za pomocą ustawień Facebooka dotyczących prywatności Użytkownik może kontrolować dane, które trivago otrzymuje z Facebooka.

Dane te zostaną użyte w celu utworzenia, udostępnienia i spersonalizowania konta Użytkownika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

Jeśli Użytkownik zarejestruje się w trivago przez Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie powiązane z jego kontem na Facebooku, a informacje na temat ewentualnych działań Użytkownika w witrynie trivago zostaną udostępnione na Facebooku oraz opublikowane na osi czasu Użytkownika i w jego kanale wiadomości.

10 Pliki cookie

Gdy Użytkownik korzysta ze strony internetowej trivago, na urządzeniu Użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to zapisywane na dysku twardym urządzenia Użytkownika niewielkie pliki tekstowe przypisane do używanej przez Użytkownika przeglądarki. Za ich pośrednictwem w lokalizacji, w której taki plik jest konfigurowany, zbierane są określone informacje. Służą one wyłącznie poprawie działania strony internetowej i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika. Ponadto trivago używa plików cookie, aby poprawnie identyfikować Użytkownika podczas jego kolejnych wizyt na stronie internetowej.

Ta witryna korzysta z różnych rodzajów plików cookie, których zakres działania i funkcje opisano poniżej.

10.1 Tymczasowe pliki cookie

Pliki te są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Do tej grupy plików należą w szczególności sesyjne pliki cookie. Zapisywany jest w nich „identyfikator sesji”, dzięki któremu do wspólnej sesji można przypisywać różne żądania przesłane z przeglądarki Użytkownika. Dzięki tym plikom witryna trivago może rozpoznawać urządzenie Użytkownika, ilekroć Użytkownik ją odwiedza. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się Użytkownika albo zamknięciu przez niego przeglądarki.

10.2 Trwałe pliki cookie

Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który dla poszczególnych plików cookie może być różny. Za pomocą odpowiednich opcji bezpieczeństwa w ustawieniach swojej przeglądarki Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookie.

10.3 Pliki cookie typu Flash

Pliki cookie typu Flash nie są zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika ale przez wtyczkę Flash. Ponadto trivago korzysta też z obiektów magazynu HTML5, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. W obiektach tych zapisywane są niezbędne dane, niezależnie od używanej przez Użytkownika przeglądarki, i nie mają one automatycznie ustawianej daty ważności. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookie typu Flash podlegały przetwarzaniu, powinien zainstalować odpowiedni dodatek, taki jak „Privacy Badger” w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) lub Adobe Flash Killer Cookie w przypadku przeglądarki Google Chrome. Aby zapobiec używaniu obiektów magazynu HTML5, należy korzystać z przeglądarki w trybie prywatnym. trivago zaleca też regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądania.

10.4 Zapobieganie zapisywaniu plików cookie

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę i ustawienia aplikacji tak, aby na przykład odmówić akceptowania plików cookie od podmiotów trzecich albo w ogóle zrezygnować z akceptowania wszystkich plików cookie. Użytkownik nie będzie mógł wówczas korzystać z niektórych funkcji witryny.

10.5 Podstawy prawne i okres przechowywania

Podstawy prawne możliwego przetwarzania danych osobowych oraz okresy przechowywania takich danych są różne. Szczegółowy opis przedstawiono w odpowiednich punktach tego dokumentu.

11 Analiza

Do analizowania interakcji użytkowników z Usługami trivago korzysta z różnych usług, dzięki którym może określić, ilu użytkowników korzysta z Usług trivago, jakich informacji użytkownicy ci poszukują najczęściej oraz jak wyglądają interakcje użytkowników z Usługami trivago. Zbierane przez trivago dane obejmują m.in. dane na temat strony odsyłającej, a także dane dotyczące tego, które strony internetowe w ramach Usług trivago są odwiedzane oraz jak często i przez jaki czas dana strona jest wyświetlana. Dzięki temu trivago może udoskonalać swoje Usługi i poprawiać ich jakość. Do tego celu używane są spseudonimizowane dane. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

11.1 Google Analytics

Witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Wykorzystywany jest przy tym tryb operacyjny Universal Analytics. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika posługującego się pseudonimem i tym samym pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń.

Usługa Google Analytics stosuje pliki cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Użytkownika z witryny trivago. Dane generowane przez plik cookie w wyniku korzystania przez Użytkownika z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jeśli jednak w witrynie jest aktywowana anonimizacja IP, zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały to porozumienie, adres IP Użytkownika zostanie wcześniej skrócony. Pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych (i tam skracany) tylko w wyjątkowych okolicznościach. Adres IP przesyłany z przeglądarki Użytkownika w kontekście usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było kompilować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie trivago. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane wysłane przez trivago i powiązane z plikami cookie, dane dotyczące Użytkownika (takie jak identyfikator Użytkownika) oraz identyfikatory promocyjne są usuwane po 14 miesiącach od daty ostatniego skorzystania przez Użytkownika z usług trivago. Dane, których okres przechowywania upłynął, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/pl.html i https://policies.google.com/?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pliki cookie związane z rezygnacją sprawiają, że dane Użytkownika nie będą już zbierane, gdy Użytkownik będzie odwiedzać tę witrynę. Aby zapobiec zbieraniu danych z różnych urządzeń w trybie Universal Analytics, Użytkownik musi wykonać procedurę rezygnacji we wszystkich używanych przez siebie systemach. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics.

11.2 Menedżer tagów Google

trivago korzysta z Menedżera tagów Google. Narzędzie to samo w sobie nie zbiera żadnych danych osobowych. Pomaga jednak trivago zamieszczać tagi i zarządzać nimi. Tagi to niewielkie elementy kodu, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowań Użytkowników, rejestrowania efektów działania reklam internetowych i kanałów społecznościowych, prowadzenia remarketingu i skupienia się na grupach docelowych oraz testowania i optymalizowania witryn. Jeśli Użytkownik przestanie korzystać z witryny, Menedżer tagów Google to uwzględni. Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

11.3 etracker

W celu prowadzenia działań marketingowych i optymalizacyjnych trivago zbiera i przechowuje dane z witryny przy użyciu technologii opracowanej przez etracker GmbH (https://www.etracker.com/en/). Dane te mogą posłużyć do generowania profili Użytkowników posługujących się pseudonimem. Do tego celu mogą być też stosowane pliki cookie. Dane zbierane przy użyciu technologii etracker nie służą do celów identyfikacji tożsamości Użytkownika odwiedzającego tę witrynę i nie będą łączone z danymi osobowymi Użytkownika posługującego się pseudonimem, o ile nie wyrazi on na to stosownej zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się dalszemu zbieraniu i przechowywaniu danych. W tym celu musi kliknąć łącze: Nie chcę, żeby system etracker zbierał o mnie dane.

System etracker pomaga trivago w analizowaniu danych dotyczących korzystania ze strony internetowej trivago i systematycznym doskonaleniu tej strony. Zebrane dane statystyczne pozwalają trivago nie tylko udoskonalać stronę internetową, ale również czynić ją coraz bardziej interesującą dla użytkowników. Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane przez czas nieokreślony i analizowane pod pseudonimem. Podstawa prawna korzystania z systemu etracker: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacje o partnerze zewnętrznym: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

11.4 Hotjar

Zbierane i przechowywane w tym serwisie dane służą do celów związanych z optymalizacją jego działania. Odbywa się to przy użyciu technologii udostępnianych przez Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com). Dane te mogą posłużyć do generowania profili Użytkowników posługujących się pseudonimem. Do tego celu mogą być też stosowane pliki cookie. Dane zbierane przy użyciu technologii Hotjar nie służą do celów identyfikacji tożsamości Użytkownika odwiedzającego tę witrynę i nie będą łączone z danymi osobowymi Użytkownika posługującego się pseudonimem, o ile nie wyrazi on na to stosownej zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na zbieranie przez Hotjar danych Użytkownika z witryn obsługujących tę technologię. W tym celu musi przejść na stronę https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out i kliknąć przycisk „Disable Hotjar” (Wyłącz Hotjar) albo włączyć w swojej przeglądarce opcję „Do Not Track” (Nie śledź).

11.5 Taboola

Zbierane i przechowywane w tym serwisie dane służą do celów związanych z optymalizacją jego działania. Odbywa się to przy użyciu technologii udostępnianych przez Taboola. Tagi i piksele Taboola zbierają w witrynie trivago dane na temat odwiedzin Użytkownika w tej witrynie oraz podejmowanych przez niego czynności (kliknięcia, konwersje) powiązanych z zahaszowanym identyfikatorem użytkownika Taboola. W szczególności piksele zbierają określonego rodzaju dane z witryny trivago (w tym dane dotyczące pierwszych i kolejnych odwiedzin na stronie, dane konwersji oraz powiązany zahaszowany identyfikator użytkownika Taboola odczytany z pliku cookie) oraz dane przeglądarki Użytkownika (dotyczące systemu operacyjnego oraz typu i wersji przeglądarki) odczytane z odpowiedniej aplikacji klienckiej. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania przez Taboola danych Użytkownika, korzystając ze strony https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout.

11.6 Outbrain

trivago korzysta w swojej witrynie z piksela niestandardowych grup odbiorców opracowanego przez Outbrain UK. Piksel ten umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia między przeglądarką Użytkownika a serwerem Outbrain. W ten sposób Outbrain może uzyskiwać dostęp do określonych informacji o przeglądarce Użytkownika dostępnych na urządzeniu Użytkownika. Umożliwia to trivago prowadzenie spersonalizowanych działań marketingowych (takich jak publikowanie banerów reklamowych), które będą widoczne dla Użytkownika w innych witrynach, w których zastosowano widżet Outbrain. Więcej informacji na ten temat można znaleźć polityce prywatności Outbrain opublikowanej na stronie https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting. Punkt 2 tej polityki (https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting) zawiera opis dotyczący dostępnych opcji rezygnacji.

11.7 Intent Media

trivago oferuje Użytkownikom spersonalizowane reklamy za pośrednictwem usługi Intent Media, która za pomocą identyfikatorów online identyfikuje odwiedzających witrynę. Z treścią polityki prywatności Intent Media można zapoznać się na stronie http://intentmedia.com/privacy-policy/. Aby zrezygnować z tej usługi, należy kliknąć łącze https://intentmedia.com/opt-out/.

11.8 Opinie

trivago nieustannie doskonali swoje usługi. W tym celu w swoich ankietach dla Użytkowników korzysta z serwisu Usabilla udostępnianego przez Usabilla B.V., Amsterdam, Holandia. Serwis ten korzysta z plików cookie do ustanowienia bezpośredniego połączenia z serwerem Usabilla w celu przesyłania i przetwarzania określonych danych dotyczących użytkowników. Uzyskane w ten sposób dane Użytkownika są przez trivago przetwarzane tylko w postaci anonimowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Usabilla opublikowanej na stronie https://usabilla.com/privacy/.

12. Reklamy

trivago wraz ze współpracującymi reklamodawcami korzysta z danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia w ramach Usług i serwisów społecznościowych trivago oraz stron internetowych podmiotów zewnętrznych spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych działań reklamowych dotyczących produktów trivago oraz produktów podmiotów zewnętrznych. W tym celu trivago korzysta z plików cookie, innych technologii oraz internetowych giełd reklamowych i sieci reklamowych. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie do celów reklamowych i marketingowych, trivago udostępnia współpracującym z trivago reklamodawcom szczegółowe dane dotyczące interakcji Użytkownika z Usługami trivago w celu umożliwienia im wykorzystania tych danych do prowadzenia spersonalizowanych działań reklamowych. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie do celów reklamowych i marketingowych, podczas korzystania przez niego z Usług trivago nadal mogą mu być wyświetlane reklamy podmiotów zewnętrznych trivago, nie będą one jednak spersonalizowane.

Niektórzy z partnerów reklamowych trivago udostępniają Użytkownikowi przedstawione poniżej opcje rezygnacji z korzystania przez tych partnerów z danych Użytkownika do celów reklamowych. Użytkownik może też zrezygnować z niektórych reklam, korzystając z poniższych łączy:

Użytkownik może też zapobiec jakiemukolwiek tworzeniu plików cookie, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki i Aplikacji lub nie wyrażając zgody na korzystanie z plików cookie do celów marketingowych i reklamowych.

12.1 Google Ad Manager

trivago korzysta z usługi Google Ad Manager i powiązanych usług w celu zintegrowania w ramach Usług trivago spersonalizowanych i niespersonalizowanych reklam podmiotów zewnętrznych.

Wiąże się to z korzystaniem przez zewnętrznych dostawców, w tym Google, z plików cookie i innych technologii do wyświetlania spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych reklam opartych na uzyskanych informacjach na temat dotychczasowych odwiedzin Użytkownika w Usługach trivago lub na innych stronach internetowych.

Wspomniane pliki cookie i inne technologie umożliwiają analizę określonych danych (na przykład danych dotyczących ruchu użytkowników w ramach poszczególnych Usług). Dane generowane przez pliki cookie i inne technologie w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług (w tym adres IP Użytkownika) oraz rozkładu poszczególnych formatów reklam są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google może przekazać te dane swoim podmiotom stowarzyszonym i innym podmiotom zewnętrznym.

12.2 Google AdWords i śledzenie konwersji

trivago korzysta z systemu wyświetlania reklam Google AdWords i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji.

Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania na stronach należących do sieci reklamowej Google.

Po kliknięciu reklamy przez Użytkownika Google umieszcza odpowiedni plik cookie na urządzeniu Użytkownika. Więcej informacji na temat technologii plików cookie można znaleźć w oświadczeniach Google na temat statystyk witryn internetowych oraz w polityce ochrony prywatności danych Google.

Dzięki tej technologii Google i trivago (jako klient Google) otrzymują informację, że Użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do odpowiednich stron internetowych. Uzyskane w ten sposób dane służą wyłącznie do celów analizy statystycznej związanej z optymalizacją reklam. trivago nie otrzymuje żadnych danych, które pozwoliłyby zidentyfikować tożsamość Użytkownika. Przekazywane trivago przez Google dane statystyczne obejmują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamy trivago, a także ewentualne informacje o tym, czy użytkowników tych przekierowano do strony internetowej trivago, na której znajduje się tag śledzenia konwersji. Statystyki te pozwalają trivago śledzić, które wyszukiwane terminy najczęściej doprowadzają do klikania reklam trivago przez użytkowników i które reklamy powodują, że użytkownicy kontaktują się z trivago za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z tej technologii, może wyłączyć opcję przechowywania plików cookie niezbędnych do jej działania. W tym celu musi dokonać zmiany odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce lub Aplikacji. Jeśli tak zrobi, dane dotyczące odwiedzin Użytkownika na stronie internetowej nie zostaną uwzględnione w statystykach dotyczących użytkowników.

Możesz również wybrać rodzaje reklam Google lub zdezaktywować w Google reklamy oparte na zainteresowaniach za pośrednictwem ustawień dotyczących reklam. Alternatywnie możesz zdezaktywować korzystanie z plików cookie przez podmioty trzecie za pomocą narzędzia do rezygnacji oferowanego przez organizację Network Advertising Initiative.

12.3 Google DoubleClick

trivago korzysta z oferowanej przez Google Inc. usługi DoubleClick, która wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Pliki cookie wykrywają, które reklamy były już wyświetlane w przeglądarce Użytkownika i czy Użytkownik odwiedził daną stronę internetową za pośrednictwem takiej reklamy.

Jeśli nie chcesz oglądać żadnych reklam dostosowanych do swoich zainteresowań, możesz wyłączyć umieszczanie reklam za pomocą ustawień dotyczących reklam Google.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie Google można znaleźć w deklaracji o ochronie prywatności tej firmy.

12.4 Remarketing dynamiczny Google

trivago korzysta w swojej witrynie z funkcji remarketingu dynamicznego w ramach usługi Google Ads. Technologia ta pozwala trivago umieszczać po wizycie Użytkownika w witrynie trivago automatycznie generowane reklamy ukierunkowane. Reklamy te są zorientowane na produkty i usługi kliknięte przez Użytkownika podczas jego ostatniej wizyty w witrynie trivago.

Google wykorzystuje pliki cookie do generowania reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce Użytkownika, gdy odwiedza on witrynę trivago. Google zazwyczaj zapisuje wtedy dane, takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki oraz data i godzina żądania Użytkownika. Dane te służą jedynie do celów skojarzenia przeglądarki internetowej z określonym urządzeniem. Nie można ich wykorzystać do zidentyfikowania Użytkownika.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od Google żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google ad settings.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google.

12.5 AppNexus

Niniejsza witryna korzysta z usługi AppNexus oferowanej przez AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, Nowy Jork, Nowy Jork – 10010, Stany Zjednoczone. AppNexus stosuje między innymi pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny, oraz sygnalizatory internetowe. Gdy Użytkownik korzysta z witryny, określone dane, takie jak adres IP Użytkownika oraz informacje na temat jego działań, są przesyłane na serwer AppNexus Inc. i tam zapisywane. AppNexus Inc. będzie w razie potrzeby przesyłać te dane podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli dane te są przetwarzane przez podmioty trzecie. Użytkownik może zapobiec zbieraniu jego danych osobowych (w szczególności adresu IP) oraz ich przesyłaniu lub przetwarzaniu, wyłączając w swojej przeglądarce obsługę języka JavaScript lub instalując odpowiednie narzędzie, np. „NoScript”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności AppNexus. Użytkownik może też zrezygnować z usługi AppNexus.

12.6 Criteo

Za pomocą technologii Criteo (udostępnianej przez Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Monachium) zbierane są w celach marketingowych informacje na temat zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn i treści online trivago, jak również tworzone są w tych witrynach i treściach pliki cookie (w formie wyłącznie zanonimizowanej). Pozwala to Criteo analizować zachowania Użytkownika związane z przeglądanymi witrynami i wyświetlać mu w chwili odwiedzania przez niego innych witryn ukierunkowanych rekomendacji produktowych w formie banera reklamowego. Zanonimizowanych danych nie można w żadnych okolicznościach wykorzystywać do identyfikacji tożsamości Użytkowników odwiedzających witrynę. Zebrane przez Criteo dane posłużą wyłącznie do udoskonalania treści reklamowych. Na każdym wyświetlanym banerze można znaleźć literkę „i” (informacja). Jeśli Użytkownik aktywuje kursorem myszy tę literkę i kliknie ją, wyświetli się strona z wyjaśnieniami na temat systemu i opcji rezygnacji. Kliknięcie opcji „opt-out” (rezygnacja) spowoduje ustawienie pliku cookie z informacją o rezygnacji, który będzie zapobiegać wyświetlaniu tego banera w przyszłości. Dane te nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób ani przekazywane podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat Criteo oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec anonimowej analizy zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn można znaleźć na stronie http://www.criteo.com/en/privacy/.

12.7 RTB House

Za pomocą technologii RTB House (udostępnianej przez RTB House S.A., ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polska) zbierane są w celach marketingowych informacje na temat zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn i treści online trivago, jak również tworzone są w tych witrynach i treściach pliki cookie (w formie wyłącznie zanonimizowanej). Pozwala to RTB House analizować zachowania Użytkownika związane z przeglądanymi witrynami i wyświetlać mu w chwili odwiedzania przez niego innych witryn ukierunkowanych rekomendacji produktowych w formie banera reklamowego. Kliknięcie opcji „opt-out” (rezygnacja) spowoduje ustawienie pliku cookie z informacją o rezygnacji, który będzie zapobiegać wyświetlaniu tego banera w przyszłości. Dane te nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób ani przekazywane podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat RTB House oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec anonimowej analizy zachowań Użytkownika związanych z przeglądaniem witryn można znaleźć na stronie https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/.

12.8 OpenX

Niniejsza witryna korzysta z usługi OpenX udostępnianej przez OpenX GmbH, Maximilianstrasse 35a, 80539 Monachium, Niemcy. Usługa ta stosuje między innymi pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny. Gdy Użytkownik korzysta z witryny, określone dane, takie jak adres IP Użytkownika oraz informacje na temat jego działań, są przesyłane na serwer OpenX GmbH i tam zapisywane. OpenX GmbH będzie w razie potrzeby przesyłać te dane podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli dane te są przetwarzane przez podmioty trzecie. Użytkownik może zapobiec zbieraniu jego danych osobowych (w szczególności adresu IP) oraz ich przesyłaniu lub przetwarzaniu, wyłączając w swojej przeglądarce obsługę języka JavaScript. Więcej informacji na temat ochrony danych za pomocą usługi OpenX można znaleźć w polityce prywatności OpenX. Użytkownik może też zrezygnować z usługi OpenX.

12.9 Rubicon

Niniejsza witryna korzysta z kodu w języku JavaScript należącego do Rubicon (The Rubicon Project, Inc., 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA, 90094, Stany Zjednoczone). Jeśli obsługa języka JavaScript jest w przeglądarce włączona i jeśli nie zainstalowano żadnej blokady tego języka, przeglądarka będzie przesyłać dane osobowe do Rubicon. Więcej informacji na temat wykorzystywania i ochrony danych przez Rubicon można znaleźć w polityce prywatności Rubicon. Aby skutecznie zapobiec uruchamianiu kodu Rubicon, należy skorzystać z opcji rezygnacji.

12.10 Niestandardowe grupy odbiorców w aplikacjach i usługach Facebooka

Na potrzeby wyświetlania reklam internetowych bazujących na indywidualnym sposobie korzystania ze stron przez Użytkownika wykorzystywana jest usługa niestandardowych grup odbiorców na Facebooku i Instagramie (Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304). Nieodwracalna i niezapewniająca identyfikacji tożsamości suma kontrolna (hash total) jest generowana na podstawie danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z witryny, które można przesłać do Facebooka w celach analitycznych i marketingowych. W ramach tego procesu tworzony jest plik cookie. Zbierane są wtedy informacje na temat działań Użytkownika w witrynie (dotyczące na przykład zachowań związanych z korzystaniem z witryn, odwiedzonych podstron itp.). Zapisywany jest też adres IP Użytkownika, który następnie służy do geograficznej modulacji działań reklamowych.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania, a także ustawień prywatności, można znaleźć w stosownych zasadach dotyczących danych (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content).

12.11 TradeTracker

TradeTracker (Tradetracker International BV De Strubbenweg 7, 1327 GA Almere, Holandia) korzysta z plików cookie oraz technologii identyfikacji urządzenia, aby umożliwić trivago publikowanie w witrynach podmiotów trzecich reklam dotyczących trivago oraz monitorowanie skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Więcej informacji na temat TradeTracker, stosowanych przez TradeTracker plików cookie oraz korzystaniu przez TradeTracker z danych osobowych Użytkownika można znaleźć w obowiązującej w TradeTracker polityce prywatności. Aby zapobiec działaniu usługi TradeTracker, można włączyć przeglądanie w trybie prywatnym oraz zmienić ustawienia urządzenia tak, aby pliki cookie były odrzucane.

13. Przekazywanie danych

Jeśli trivago korzysta z usług dostawców, którzy przetwarzają dane poza UE/EOG, wówczas na potrzeby przekazywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika poza UE trivago stosuje odpowiednie zabezpieczenia, takie jak unijne standardowe klauzule ochrony danych, unijna decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony lub przepisy programu Tarcza Prywatności UE – USA.

14. Bezpieczeństwo danych

trivago stosuje kompleksowe zabezpieczenia o charakterze technicznym i operacyjnym, aby zapewnić danym Użytkownika ochronę przed przypadkowym lub celowym zmanipulowaniem, utraceniem, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. Wraz z postępem technicznym stosowane przez trivago zabezpieczenia są regularnie weryfikowane i aktualizowane.

Ostatnia aktualizacja: luty 2020 r.