Warunki użytkowania

trivago jest porównywarką cen hoteli. Platforma oferuje użytkownikom informacje na temat różnych rodzajów zakwaterowania (takich jak hotele, domy wakacyjne itp.), regionów turystycznych oraz usług związanych z podróżowaniem.

1. Zakres stosowania

1.1. Ogólne warunki użytkowania, które okazjonalnie podlegają zmianom, dotyczą wszystkich naszych usług, które oferujemy bezpośrednio lub pośrednio (przez osoby trzecie) w internecie, na urządzeniach mobilnych, przez e-mail lub telefonicznie.

1.2. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje warunki użytkowania ipolitykę prywatoności, łącznie z informacjami o stosowaniu plików cookies.

2. Usługi

2.1. Strona internetowa trivago umożliwia porównywanie usług osób trzecich w systemie trivago.

2.2. Dodatkowo, w przypadku niektórych hoteli, użytkownicy mają możliwość dokonania rezerwacji wybranego hotelu dzięki bezpośredniemu połączeniu ze stronami rezerwacyjnymi (osoby trzecie) („trivago Express Booking”). W rezultacie rezerwacja zostanie dokonana na stronie rezerwacyjnej, a nie na stronach trivago. W takich sytuacjach trivago nie jest ani operatorem podróży, ani stroną umowy dla użytkownika, a jedynie pośrednikiem, umożliwiającym techniczne połączenie z hotelową stroną rezerwacyjną należącą do osób trzecich. Dokonując rezerwacji na stronie osoby trzeciej, użytkownicy wyrażają zgodę na warunki użytkowania właściwe dla danej strony rezerwacyjnej. Treść tych warunków znajduje się na stronie osoby trzeciej. Po dokonaniu rezerwacji na stronie osoby trzeciej, zawierana jest umowa pomiędzy stroną rezerwacyjną a użytkownikiem, i tym samym nie jest zawierana żadna umowa pomiędzy użytkownikiem a trivago. trivago nie jest stroną umowy w przypadku rezerwacji i wszelkie roszczenia użytkownika wynikające z rezerwacji hotelu należy wnieść przeciwko osobie trzeciej (strona rezerwacyjna), a nie przeciwko trivago.

Rezerwacje dokonane za pośrednictwem usługi trivago Express Booking nie są rezerwacjami odpowiednimi do celów powiązanych usług turystycznych w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. 

2.3. Użytkownik może ponadto wyszukiwać na stronie trivago oferty produktów turystycznych dotyczących docelowych miejsc podróży, w tym m.in. oferty wycieczek, wydarzeń, atrakcji i rejsów. trivago nie zapewnia, nie posiada ani nie kontroluje żadnych produktów turystycznych dotyczących docelowych miejsc podróży. Wspomniane produkty turystyczne znajdują się w posiadaniu osób trzecich lub są kontrolowane lub udostępniane przez osoby trzecie bezpośrednio (np. organizator turystyki) albo za pomocą pośrednika (np. internetowe biuro podróży) z wykorzystaniem strony rezerwacyjnej. Rezerwacje będą dokonywane bezpośrednio u osób trzecich, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie rezerwacyjnej. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na warunki użytkowania właściwe dla danej strony rezerwacyjnej. Gdy użytkownik dokona rezerwacji na stronie rezerwacyjnej, zawierana jest umowa pomiędzy stroną rezerwacyjną / osobą trzecią a użytkownikiem. Tym samym nie jest zawierana żadna umowa pomiędzy użytkownikiem a trivago. trivago nie jest stroną umowy w przypadku rezerwacji produktu turystycznego dotyczącego docelowego miejsca podróży i wszelkie roszczenia użytkownika wynikające z takiej rezerwacji należy wnieść przeciwko osobie trzeciej (strona rezerwacyjna), a nie przeciwko trivago.

2.4. Dalsze ustalenia zawarte pomiędzy hotelem lub dostawcą produktu turystycznego i użytkownikiem nie mają wpływu na ten układ.

3. Społeczność trivago i strefa użytkownika

3.1 Istnieje możliwość aktywnego udziału w Społeczności trivago (poniżej “Społeczność”) i/lub stworzenia konta członkowskiego w ramach strefy członkowskiej. Zarejestrowani użytkownicy uprawnieni są do publikowania na platformie treści własnego autorstwa, jak i do wspierania jej dalszego rozwoju przy pomocy udostępnionych im narzędzi i funkcji administracyjnych. Niezarejestrowani użytkownicy mogą bezpłatnie czytać treści na zamieszczone na trivago.

3.2. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość zarządzać i zapisywać wyszukiwania. W celu utworzenia konta członkowskiego użytkownicy proszeni są o podanie danych osobowych - nie są one widoczne z wyjątkiem nazwy użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z polityką prywatności trivago. W przypadku usunięcia konta użytkownika wszelkie jego dane zostaną bezpowrotnie usunięte.

3.3. Użytkownik nie może zarejestrować się wielokrotnie. Jest on odpowiedzialna za zgodność i poprawność swoich danych osobowych.

3.4. Użytkownik jest również odpowiedzialny za poufność informacji dotyczących jego konta użytkownika, w szczególności hasła dostępu. Użytkownik jest również odpowiedzialny za użytkowanie konta względem trivago i osób trzecich. Użytkownik nie powinien udostępniać tych danych do użytku osób trzecich.

3.5. W przypadku nieuprawnionego użycia usług trivago z wykorzystaniem niepoprawnej nazwy użytkownika i hasła, zarejestrowany użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić trivago.

4. Ochrona danych, e-maile reklamowe

4.1. Ochrona danych osobowych powierzonych trivago przez użytkowników platformy stoi na pierwszym miejscu. trivago zwraca szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa danych. Więcej informacji znajduje się w naszym zobowiązaniu o ochronie danych.

4.2. trivago pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe tylko wtedy, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, lub kiedy upoważniają do tego regulacje prawne.

4.3. trivago będzie zbierać, przetwarzać i wykorzystywać jedynie te dane, które są niezbędne, by świadczyć usługi oferowane przez trivago, na potrzeby użytkowania i działania stron internetowych/aplikacji i oferowanych usług. Korzystając z usługi „trivago Express Booking” użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących jego karty kredytowej przez trivago N.V., które mogą zostać przekazane stronom rezerwacyjnym w celu zrealizowania rezerwacji.

4.4. Jeżeli członek Społeczności (podczas rejestracji lub później) wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach trivago, będzie w regularnych odstępach otrzymywać informacje o produkcie. To życzenie może zostać w każdej chwili odwołane, poprzez pismo przesłane do nas pocztą lub przez e-maila.

5. Zobowiązania użytkowników

5.1. Użytkownik jest zobowiązany do nabycia praw do treści które udostępnia na trivago (teksty, zdjęcia, opinie, linki). Użytkownik zapewnia, że posiada wszelkie prawa do publikacji treści przekazywanych przez niego na platformie trivago, i że prawa osób trzecich nie zostają naruszone.

5.2. Treści dostępne na stronie internetowej trivago są chronione prawem autorskim. Całkowite lub częściowe powielanie treści, w szczególności dla reklamy lub innych form komercyjnego użytkowania, wymaga uprzedniej pisemnej zgody trivago. Sporządzanie kopii treści dla osobistego, niekomercyjnego użytku jest dozwolone, pod warunkiem, że pochodzenie treści jest wyraźnie widoczne (warunek powołania się na źródło pierwotne). Każde inne kopiowanie lub rozpowszechnianie treści bez uprzedniej pisemnej zgody trivago jest zabronione. Wniosek o prawo użytkowania można złożyć pod adresem info@trivago.pl.

5.3. Użytkownik nieodwołalnie przekazuje firmie trivago prawa autorskie do udostępnianych przez niego treści, bez ograniczeń czasowych czy merytorycznych.

5.4. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać treści, które są:
  • kryptoreklamą w postaci opinii,
  • bez związku z ocenianym obiektem,
  • nierzeczowe lub umyślnie nieprawdziwe,
  • naruszające granice dobrego smaku, pornograficzne, lub w inny sposób nieprzyzwoite,
  • naruszające prawa osób trzecich, szczególnie prawo autorskie,
  • sprzeczne z prawem lub spełniające definicje czynu karalnego,
  • zawierające wirusy lub niszczące oprogramowanie i sprzęt komputerowy,
  • ankietami lub łańcuszkami,
  • służą kumulowaniu danych osobowych innych użytkowników w celach komercyjnych.
5.5. Użytkownik zobowiązuje się nie używać programów bądź funkcji służących do automatycznego wywoływania stron lub generowania treści na platformie.

5.6. W przypadku naruszenia Ogólnych warunków handlowych przez użytkownika, trivago ma prawo usunąć treści przez niego dodane bez podawania powodów, nie wypłacać należnej mu sumy, jaką zarobił on w ramach programu udziałowego i usunięcia tego użytkownika ze Społeczności trivago. Nie wyklucza to także dochodzenia praw firmy trivago na drodze prawnej.

6. Rezygnacja

6.1. trivago może w ciągu jednego tygodnia wykluczyć użytkownika ze Społeczności i zablokować jego dostęp do niej, jak i usunąć jego rejestrację. Użytkownik może również zrezygnować, przy czym obowiązuje ten sam okres czasu. Obowiązuje również prawo do bezterminowej rezygnacji przy podaniu ważnego powodu.

7. Odpowiedzialność prawna

7.1. trivago nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, jakość, kompletność, niezawodność czy wiarygodność treści opublikowanych przez użytkowników lub strony rezerwacyjne. W szczególności, trivago nie świadczy doradztwa przy dokonywaniu wyboru firm oferujących zakwaterowanie lub inne produkty turystyczne.

7.2. Wszystkie umowy, do których dochodzi dzięki tym ofertom, są umowami między użytkownikiem trivago a daną zewnętrzną stroną rezerwacyjną. Przy tym obowiązują jedynie Ogólne warunki handlowe danej strony rezerwacyjnej lub biura podróży, szczególnie jeśli chodzi o prawo odwołania lub odstąpienia od umowy. Osobami kontaktowymi w sprawach realizacji rezerwacji i płatności oraz w razie pytań dotyczących umowy są konkretni partnerzy. Jakiekolwiek regulacje, zobowiązania i żądania związane z umową, zawartą między użytkownikiem trivago i konkretną stroną rezerwacyjną, nie dotyczą trivago.

7.3. trivago nie sprawdza treści dodanych przez strony rezerwacyjne i członków Społeczności pod względem prawidłowości. Są to treści autorstwa stron rezerwacyjnych/Społeczności, dotyczące określonego hotelu i udostępnione na stronie trivago. trivago nie ma wpływu na treści tego typu (zdjęcia, opinie, oceny itd.). Treści dodawane przez użytkowników nie wyrażają opinii trivago. trivago nie rozumie tych treści jako własne. Ze względów technicznych, aktualizacja cen, które otrzymujemy od stron rezerwacyjnych, nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Może się zatem zdarzyć, iż cena widoczna na trivago będzie różna od ceny prezentowanej na stronie rezerwacyjnej. trivago nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność cen i dostępności pokoi hotelowych.

7.4. Przez hyperlinki, banery reklamowe, dane dotyczące kwater, atrakcji turystycznych lub partnerów i informacje dotyczące osób trzecich i ich usług, nie rozumie się opinii trivago. trivago nie bierze odpowiedzialności za ich informacje, włączając te dotyczące ceny i dostępności, jak i nie rozumie tych treści jako własne.

7.5. trivago odpowiada jedynie za postanowienia i nieuwagę o poważnych konsekwencjach, jak i naruszenie istotnych warunków umowy.

7.6. Firma trivago nie odpowiada za zakłócenia techniczne, za których przyczyny nie jest odpowiedzialna, czy też za szkody sporządzone siłą wyższą. trivago nie bierze odpowiedzialności za przerwanie dostępności danych, jak i rości sobie prawo do wyznaczenia określonego czasu na prace techniczne.

8. Zmiana warunków użytkowania

Aktualne Ogólne warunki handlowe firmy trivago są obowiązujące w momencie użytkowania. Zarejestrowani użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail w razie zmian tychże. Użytkownicy mogą zapisać aktualne Ogólne warunki handlowe na swój komputer i je wydrukować.

9. Obowiązujące prawo i Sąd powszechny właściwy

Sąd powszechny właściwy, jak i siedziba trivago, znajdują się w Niemczech, gdy obie strony są handlowcami lub są traktowane jak handlowcy na podstawie regulacji o sądzie właściwym. Niemiecka wersja tego tekstu ma pierwszeństwo.